Druga Online sedmica za predmetnu nastavu 20.11.-24.11.2023.godine

Druga online sedmica za učenike predmetne nastave će se realizovati u periodu od 20.11.2023.godine do 24.11.2023.godine. Raspored časova i satnica nastave je ista kao u školskom objektu. Molimo sve učenike da provjere svoje račune i predmetne grupe na platformi Microsoft 365, u slučaju bilo kakvih problema u pristupu obratiti se direktoru škole na e-mail meho.piric@osvs.edu.ba. Online nastava je obavezujuća za sve učenike predmetne nastave i evidentira se isto kao nastava u školskom objektu tako da molimo učenike da online nastavi pristupe odgovorno i da aktivno učestvuju u radu.