Obilježavanje Dana učitelja/nastavnika

U skladu sa Školskim/nastavnim kalendarom koji je donijelo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo 05.10.2023.godine obilježava se Međunarodni dan učitelja. U četvrtak 05.10.2023.godine neće biti realizirana nastava u školskom objektu i putem online platforme budući da je riječ o nenastavnom danu. Produženi boravak škole neće raditi u četvrtak 05.10.2023.godine zbog obilježavanja Dana učitelja/nastavnika.
Nastava se redovno nastavlja u petak 06.10.2023.godine po važećim rasporedima.
Koristimo se prilikom da svim učiteljima, nastavnicima i svim radnicima u prosvjeti uputimo srdačne čestitke u povodu Dana učitelja/nastavnika sa iskrenim željama za dobro zdravlje, porodičnu sreću i uspjeh u životu i radu. Učiteljski/nastavnički poziv je veoma zahtjevan i traži puno takta , empatije, volje i snage. Nadamo se da će naši učitelji, nastavnici i svi radnici u prosvjeti istrajati na putu dobra, na putu prenošenja znanja, obrazovanja i odgajanja generacija učenika. To se veoma ozbiljan i težak posao gdje najveće nagrade budu nematerijalnog oblika, a to su sretna i nasmijana lica lica naših učenika koji vole svoje škole, drugare, učiteljice i nastavnike.