Treća online sedmica u školskoj 2022/2023.godini

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, te u skladu sa Godišnjim programom rada škole za školsku 2022/2023.godinu u periodu od 27.02.2023.godine do 03.03.2023.godine planirana je realizacija treće online sedmice za učenike predmetne nastave u školskoj 2022/2023.godini.

Molimo sve učenike provjere svoje račune na platformi Office 365, te da provjere svoje grue. Isto tako, molimo sve nastavnike da provjere grupe svojih nastavnih predmeta.

Raspored zvonjenja, raspored časova i dužina trajanja časova su iste kao i na redovnoj nastavi u školskom objektu.

Napominjemo da je 01.03.2023.godine neradni i nenastavni dan zbog obilježavanja Dana nezavisnosti.

Za eventualne probleme u pristupu platformi obratiti se predmetnim nastavnicima ili direktoru škole (meho.piric@osvs.edu.ba)