25. NOVEMBAR DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

  1. novembra 1943. g. u Mrkonjić Gradu održano je Prvo zasjedanje ZAVNOBIH –a, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tada su 247 delegata, svih bosanskohercegovačkih naroda, donijela odluku o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrdila njene historijske granice i definisala Bosnu i Hercegovinu kao jednu od šest ravnopravnih republika u sastavu tadašnje Jugoslavije, jedinstvenu i nedjeljivu, u kojoj će svi narodi imati ista prava.

Principi i vrijednosti na kojima se zasnivaju odluke Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a: sloboda, jednakost i ravnopravnost naroda i građana Bosne i Hercegovine nisu izgubili na svom značaju. Kao što su u to vrijeme bili osnova borbe protiv fašizma i obnove državnosti Bosne i Hercegovine, danas, uz poštovanje i dostizanje evropskih demokratskih vrijednosti i standarda,  mogu biti polazište za ove i buduće generacije naroda i građana Bosne i Hercegovine da imaju historijsko pravo i obavezu očuvanja državnosti Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine je civilizacijska, humana i građanska dužnost svih građana Bosne i Hercegovine, a ujedno i dobra prilika sjetiti se svih vrijednosti borbe za ljudska prava, borbe protiv fašizma, borbe za slobodu i iskazivanja ljubavi prema domovini.