Ispravka rezultata /Bodovna rang lista – lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika / Radno mjesto b) 4. Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti,Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti