Produženi boravak

Produženi boravak naše škole počinje raditi u srijedu 01.09.2021.godine u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji nastave u školskoj 2021/2022.godini.
Radi što bolje organizacije rada molimo roditelje da svoje prijave i eventualna pitanja dostave na e-mail adresu: produzeni.boravak2021@osvs.edu.ba