Obavještenje za roditelje budućih prvačića – ljekarsko uvjerenje

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je obavjestilo škole da se ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom i zdravstvenom stanju djeteta  za polazak u školu  koje je dio obavezne dokumentacije može dostaviti naknadno u mjesecu martu, aprilu i maju. Zbog trenutnih aktivnosti u Domovima zdravlja vezano za redovne vakcinacije , pojavu morbila i veliko opterećenje odjela koji rade preglede djece pred polazak u školu  Ministarstvo je dalo ovo obavještenje i uputu za rad školskih komisija za upis sa ciljem da roditelji i budući prvačići imaju jednu brigu manje.