Udžbenici koji će se koristiti u školskoj 2022/2023. godini

Učenici prvih razreda će dobiti komplet udžbenika iz sredstava Općine Centar. Učenici od V do IX razreda će dobiti udžbenike od Ministarstva za odgoj  obrazovanje Kantona Sarajevo. Učenici u stanju socijalne potrebe od II do IV razreda će dobiti udžbenike od Federalnog ministarstva obrazovanja. Škola ima manji broj kompleta udžbenika u šklskoj biblioteci za učenike od II do IV razreda koji će biti podjeljeni u skladu sa prioritetima ( socijalno ugrožene porodice, porodice gdje se školuje roje i više djece).

Pribor i ostalu školsku opremu nabavljati poslije dogovora sa predmetnim nastavnicima i učiteljicama.

Škola: JU OŠ “Vladislav Skarić”
Razred Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

Radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća Br.učen.

/udžb.

I Bosanski, hrvatski srpski jezik i  književnost / Bosanski jezik i književnost Moja Početnica –udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović Vrijeme
Matematika Matematika – radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Vrijeme
Moja okolina Moja okolina – radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Rusmira gazdić, Svjetlana Duvnjaković Vrijeme
Muzička kultura Muzička kultura – radni udžbenik Refik Hodžić Vrijeme
Likovna kultura Likovna kultura – radni udžbenik Miralem Brkić Vrijeme
Engleski jezik First friend Oxford Šahinpašić
VJERONAUKA Vjeronauka 1 Ibrahim Begović El Kalem
                                II Bosanski, hrvatski srpski jezik i  književnost / Bosanski jezik i književnost Čitanka Mirsad Bećibašić, Rasema Pelidija, Bedra Dilberović Sarajevo Publishing
Matematika Matematika 2 Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina 2 Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing
Muzička kultura Muzička kultura 2 Selma Ferović, Indira Meškić Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 2 Jasna Mujkić Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El Kalem
Engleski jezik First Friend 2 Oxford Šahinpašić
                                    III BHS jezik i književnost/ Bosanski jezik i književnost Čitanka – udžbenik, radna sveska Selma Dilberović Sarajevo Publishing
Matematika Matematika 3 ( udžbeniki radna sveska) Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina 3 ( udžbenik i radna sveska Zinaida Livnjak Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura 3 Jasna Mujkić Sarajevo Publishing
Muzička kultura Muzička kultura 3 Selma Ferović, Indira meškić Sarajevo Publishing
BHS jezik i književnost/ Bosanski jezik i književnost Mali vodič za lektiru 2-5 Sead Prljača Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 3 Mina Pleh, Muamer Tinjak El Kalem
Engleski jezik Family and friends Naomi Simmons, Oxford Šahinpašić
IV BHS jezik i književnost Čitanka – udžbenik

 

Hazema i Ibro Ništović „Bosanska riječ“ Tuzla
Matematika Matematika – udžbenik „ Atija Fako Bosanska riječ“ Sarajevo
Moja okolina Moja okolina – udžbenik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Sarajevo
Likovna kultura Radni udžbenik Jasna Mujkić Sarajevo Publishing
Muzička kultura Udžbenik, radna sveska Selma Ferović Sarajevo Publishing
Engleski jezik Happy street 1 Stella Maidment, Lorena Roberts Šahinpašić
Vjeronauka Vjeronauka 40 Hazema Ništović, Ibro Ništović El Kalem
V BHS jezik i književnost Svezame, otvori se Lamija Begagić, E. Brulić, N.Veličković Sezam – Sarajevo
Naš jezik sa kulturom izražavanja Z.Zekić, M. Džanko, Ž.Ivanković Bosanska riječ  – Sarajevo
Matematika Matematika 5 ( udžbenik i radna sveska) Z.Hamidović, V.Mujakić, D. Kovačević Vrijeme – Zenica, Nam – Tuzla
Društvo Udžbenik Enisa Kulašin Bosanska knjiga Sarajevo
Priroda Udžbenik V. Mujakić, Ž.Hamidović, D. Kovačević Vrijeme – Zenica, Nam – Tuzla
Muzička kultura Udžbenik Senad Kazić Bosanska knjiga Tuzla
Likovna kultura Udžbenik Indira Jaranović Bosanska knjiga Sarajevo
Osnove tehnike Udžbenik Milan Cvijetinović, S.Ljubović Bosanska riječ
Dnevnik rada Grupa autora Bosanska riječ Sarajevo
Vjeronauka Vjeronauka 5 Grupa autora El Kalem
Engleski jezik Happy street 2 + radni list S. Maidment i L. Roberts Šahinpašić
Kultura življenja Kultura življenja udžbenik Sadeta Ajanović, M. Musić Svjetlost
Njemački jezik Njemački jezik 6 / drugi strani jezik Zlata Maglajlija Bosanska riječ Sarajevo
VI BHS jezik i književnost Ćitanka za 6 razred Zejćir Hasić Bosanska riječ
Naš jezik za 6 razred A.Džibrić, Ismeta Džibrić Bosanska riječ
Matematika Matematika 6 Šefket Arslanagić, Miloševič Vosanska riječ Sarajevo
Geografija Geografija 6 Enisa Kulašin Sarajevo publishing
Engleski jezik Challenges Michael Haris, Amanda Moris Buybook Sarajevo
Likovna kultura Likovna kultur 6 Admir Mujkić Sarajevo Publishing
Muzička Kultura Muzička kultura 6 Senad Kazić Bosanska knjiga Sarajevo
Biologija Biologija 6 Bašić Mehmed Nam Tuzla
Tehnička kultura Udžbenik M. Cvijetinović, A. Ljubović Bosanska riječ Sarajevo
Dnevnik rada za tehničku kulturu 6 M. Cvijetinović, A. Ljubović Bosanska riječ Sarajevo
Njemački jezik Njemački jezik 6 / drugi strani jezik Zlata Maglajlija Bosanska riječ Sarajevo
Historija Historija 6 Edin Dervišević, H. Hadžiabdić Bosanska knjiga
Vjeronauka Vjeronauka 6 E.Grabus, M. bašić El Kalem
Informatika Informatika 6 Suada Numić Bosanska knjiga
VII BHS jezik i književnost Čitanka 7 Almira Hadžihrustić Sarajevo publishing
Bosanski jezik – udžbenik Almira Hadžihrustić Sarajevo Publishing
Engleski jezik Challenges 2 Michael Haris, Amanda Moris Buybook Sarajevo
Geografija Geografija 7 Greta Župančić Bosanska riječ, Dječija knjiga Sarajevo
Informatika Informatika 7 Daliborka Vilić, Amela Kazazić Nam Tuzla, Vrijeme Zenica
Fizika Fizika 7 Edin Šahman, Lejla Ramić „Dječija knjiga – Bosanska riječ“ Sarajevo
Historija Historija 7 E.Dervišagić, H, Hadžiabdić Bosanska knjiga Sarajevo
Tehnička kultura Tehnička kultura 7 M.Cvijetinović, A. Ljubović Bosanska riječ Sarajevo
Dnevnik rada 7 M. Cvijetinović, A. Ljubović Bosanska riječ Sarajevo
Biologija Biologija 7 Z.Numić, Vidović Dječija knjiga, Bosanska riječ
Matematika Matematika 7 Šefket Arslanagić Bosanska riječ
Muzička kultura Muzička kultura 7 Senad Kazić  Bosanska knjiga sarajevo
Njemački jezik Njemački jezik ( II strani jezika) Zlata Maglajlija Bosanska riječ
Likovna kultura Likovna kultura 7 Admir Mujkić Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 7 Šefko Sulejmanović EL Kalem
VIII Matematika MATEMATIKA 8 ŠEFKET ARSLANAGIĆ BOSANSKA RIJEČ
Hemija HEMIJA 8 V.MILIČEVIĆ I

M. MUSIĆ

SARAJEVO PUBLISHING
Tehnička kultura TEHNIČKA KULTURA M.CVIJETINOVIĆ – BOSANSKA RIJEČ
Fizika FIZIKA 8 DINKA ŠALAKA I SANELA KAROVIĆ SVJETLOST SARAJEVO
Engleski jezik ENGLESKI JEZIK

Chellenges 3

Michael Haris, Amanda Moriss ŠAHINPAŠIĆ
Muzička kultura MUZIČKA KULTURA SENAD KAZIĆ BOSANSKA KNJIGA
Geografija GEOGRAFIJA GRETA ŽUPANČIĆ BOSANSKA RIJEČ
BHS jezik I književnost ČITANKA ALMIRA HADŽIHRUSTIĆ SARAJEVO PUBLISHING
BOSANSKI JEZIK ALMIRA HADŽIHRUSTIĆ SARAJEVO PUBLISHING
Likovna kultura LIKOVNA KULTURA ADMIR MUJKIĆ SARAJEVO PUBLISHING
Vjeronauka VJERONAUKA GRUPA AUTORA EL KALEM
Biologija BIOLOGIJA NAIDA VIDOVIĆ, ZIJAD NUMIĆ BOSANSKA KNJIGA
Njemački jezik NJEMAČKI JEZIK ( DRUGI STRANI JEZIKA ) ZLATA MAGLAJLIJA BOSANSKA RIJEČ
Historija HISTORIJA E.DERVIŠAGIĆ – H. HADŽIABDIĆ Bosanska knjiga Sarajevo
Informatika INFORMATIKA ZA VII RAZREDA D.VILIĆ – A. KAZAZIĆ NAM
IX BHS jezik i književnost ČITANKA AZRA VELAŠEVIĆ I VESNA ALIĆ “VRIJEME”,”NAM”
NAŠ JEZIK AMIRA DŽIBRIĆ “DJEČIJA KNJIGA”
Matematika MATEMATIKA ŠEFKET ARSLANAGIĆ “DJEČIJA KNJIGA”
Biologija BIOLOGIJA A. BEGIĆ I J. HALILOVIĆ „BOSANSKA KNJIGA“
Geografija GEOGRAFIJA Grupa autora
Historija HISTORIJA IZET ŠABOTIĆ I MIRZA ČEHAJIĆ “NAM” TUZLA, “VRIJEME”
Tehnička kultura TEHNIČKA KULTURA I DNEVNIK RADA AHMETOVIĆ, NUMIĆ,KULENOVIĆ “NAM” “VRIJEME”
Hemija/kemija HEMIJA NATAŠA MILIČEVIĆ I MEDIHA MUSIĆ “SARAJEVO PUBLISHING” SARAJEVO
Muzička Kultura MUZIČKA KULTURA REFIK HODŽIĆ “NAM” TUZLA, “VRIJEME”
Likovna kultura LIKOVNA KULTURA JASNA MUJKIĆ “SARAJEVO PUBLISHING”
Engleski jezik ENGLESKI JEZIK “CHALLENGES 4” MICHAEL HARIS, AMANDA MORIS

 

“BUYBOOK” SARAJEVO
Njemački jezik NJEMAČKI JEZIK (UDŽBENIK I RADNA SVESKA) ZLATA MAGLAJLIJA “DJEČIJA KNJIGA”
Fizika FIZIKA GABELA – MURATOVIĆ “GRAFEX” MOSTAR
Vjeronauka VJERONAUKA GRABUS – NEIMARLIJA EL KALEM
Informatika INFORMATIKA 7 UDŽBENIK ZA 7 RAZRED VILIĆ D. – KAZAZIĆ A. NAM
QUICK BASIC PRIRUČNIK SA RIJEŠENIM PRIMJERIMA NUMIĆ S. – ĆEMO S. Svjetlost Fojnica

 

tabela o udžbenicima juLi 2022