Poništenje dijela javnog konkursa od 03.08.2021.godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA CENTAR

JU OŠ ”VLADISLAV SKARIĆ” SARAJEVO

 

Broj:06-10-498/21

Sarajevo, 20. 9. 2021. godine

 

Na osnovu čl. 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 27. st. (1) i (2) tačka d) Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 29/21 i 31/21), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-26245-4, od 08. 09. 2021. godine i Odluke Školskog odbora o poništenju dijela Javnog konkursa,  broj:01-1-7-498/21, od 20. 9. 2021. godine,  JU OŠ “Vladislav Skarić” Sarajevo objavljuje

 

 

PONIŠTENJE

dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

  1. PONIŠTAVA SE DIO Javnog konkursa, za popunu upražnjenog radnog mjesta pozicija pod a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31. 08. 2022. godine:
  2. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma,

objavljen 03. 08. 2021. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, službenoj internet stranici JU OŠ “Vladislav Skarić” sarajevo, www.osvs.edu.ba, te istovremeno na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

  1. 2. Preostali dio teksta  Javnog  konkursa,  ostaje nepromijenjen.
  2. 3. Dio Javnog konkursa iz tačke 1. poništava se na temelju Odluke Školskog odbora JU OŠ “Vladislav Skarić” Sarajevo, broj:01-1-7-498/21, od 20. 9. 2021. godine, u skladu sa Zakonom osnovnom odgoju i obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) uz saglasnost ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-26245-4, od 08. 09. 2021. godine.
  3. 4. Poništenje dijela Javnog konkursa objavljeno je i na službenoj internet stranici JU OŠ “Vladislav Skarić” sarajevo, osvs.edu.ba, te istovremeno na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.