DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\" (H. Keller) Više »

 

Završetak sanacije spremišta, hodnika i dijela fiskulturne sale

U cilju obezbjeđivanja boljih uslova za rad škole i za naše učenike u proteklom periodu svmo izvršili niz sanacionih radova. Najveći zahvat se odnosio na sanaciju spremišta uz fiskulturnu salu, dijela fiskulturne sale, hodnika i dijela svlačionica. Da bi posao bio kvalitetno urađen prošlo se nekoliko faza, od rušenje zida spreišta, zidanja novog zida, sanacije zidnih površina, krećenja i farbanja masnom farbom. Izvršeni sui sitniji elektroinstalaterski radovi na osnovu ukazane potrebe. Ovih dana završeno je čišćenje prostora gdje je izvršena sanacija i isti je spreman za upotrebu. Sredstva za sanaciju spremišta i fiskulturne sale u iznosu od 6000 KM obezbjedila je Općina Centar, a škola je iz vlastitih sredstava sanirala hodnike i jednu svlačionicu. Radove je je veoma uspješno i kvalitetno izvršila kompanija “Alprom”.IMG_20160824_124659 IMG_20160824_124706 IMG_20160824_124709 IMG_20160824_124749 IMG_20160824_124803 IMG_20160824_124816

Svečani prijem prvačića

Svečani prijem prvačića u našoj školi je u četvrtak 01.09.2016.godine u 11 sati i 30 minuta. Općina Centar je i ove godine za naše prvačiće obezbjedila prigodne poklone koji će na svečanosti prijema u školu biti uručeni našim đacima-prvacima od strane predstavnika Općine Centar. Riječ je o školskim ruksacima sa školskim priborom. Pozivamo sve naše prvačiće i članove njihovih porodica, kao i druge zainteresovane da se pridruže svečanom prijemu prvačića i da zajedno krenemo na put znanja u novoj školskoj godini. Za lijep doček pobrinut će se učenici i nastavnici naše škole.
Napominjemo da će za učenike prvog razreda Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obezbjediti udžbenike, sa izuzetkom udžbenika za engleski jezik.
Vidimo se u školi.
Dobro došli
polazak u skolu Logo Vladislav Skaric SA-PNG Prvi_razred_1 ba-09ce 2000px-Coat_of_arms_of_Sarajevo_Canton.svg

Upis u prvi razred

UPIS 001

Početak nastave

obavještenje 002

Popravni ispiti

obavještenje 001

Novi ulaz u školu

Proteklih dana izvođeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji ulaza u školu. Ulaz iz školskog dvorišta koriste svi naši učenici i posjetioci škole i zadatak nam je bio da taj dio uredimo. Pored ranije postavljenih portala urađene su i pristupne stepenice sa adekvatnom keramikom. Za završetak radova ostavili smo novu nadstrešnicu. Školski ulaz nam je sada lijep i siguran.IMG_20160815_090507 IMG_20160815_135314 IMG_20160815_135317

Radovi na sanaciji spremišta i fiskulturne sale

U školi je su u toku aktivnosti na sanaciji spremišta uz fiskulturnu salu i dijela fiskulturne sale.

Sredstva za sanaciju je obezbjedila Općina Centar, a pored ovih sanacionih radova škola će iz vlastitih sredstava uraditi još neke sanacione radnje da bi školska zgIMG_20160718_112059 IMG_20160718_112103 IMG_20160721_105538 IMG_20160721_105551rada još bolja i ljepša u septembru dočekala svoje učenike.

Školski kalendar

kalendar 2016-17 Prilog +íkolskom kalendaru

Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS: Od četvrtka on-line prijava i upis u srednje škole Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, u okviru unapređenja sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo, namjerava informatizirati proces upisa učenika u srednje škole tj. dobiti centralno mjesto za online prijave i upise na programe obrazovanja u sve srednje škole na području Kantona Sarajevo. Napominjemo da će upis u srednje škole, nakon objave konkursa za upis od strane ministarstva, i u ovoj školskoj godini ići po modelu iz prethodnih godina, dakle nema promjena po pitanju predavanja dokumenata u školu koja je njihovi lični izbor.

„On-line upis“ je pilot projekt koji će nam pomoći da sistem on-line upisa testiramo na način da omogućimo učenicima da iskoriste svoj potencijal i upišu se u najbolju srednju školu shodno svom uspjehu u srednjoj školi. Sistem će biti dostupan svim učenicima koji su polagali eksternu maturu za osnovne škole u Kantonu Sarajevu od četvrtka 23.juna 2016. godine. Prilikom dobijanja uvjerenja  o položenoj eksternoj maturi učenici će dobiti pristupne podatke za sistem on- line upisa u srednje škole. Sa pristupnim podacima, tačnije korisničkim šiframa učenici pristupaju web lokaciji:http://upis.emis.edu.ba i prilikom prve prijave učenici će morati izabrati lozinku.

Po prijavi, učenicima će biti dostupni svi njihovi podaci o ocjenama, bodovima sa eksterne mature, te bodovima sa takmičenja, ako ih imaju. Učenici samo trebaju izabrati do tri srednje škole. Sistem će im automatski izračunati bodove za sve izabrane škole. Po izboru škola neophodno je da učenici potvrde svoj izbor da bi bili uvršteni u liste za izabrane škole. Napravljeni i potvrđeni izbor se može još jednom promijeniti do kraja upisnog roka.

Na kraju svakog dana učenicima (i školama) će biti dostupne trenutne liste prijavljenih učenika poredane po broju bodova. Učenici se automatski stavljaju na listu škole u koju se mogu upisati po redoslijedu njihovog izbora (na listu škole prvog izbora ako imaju dovoljno bodova, ako ne, onda na listu škole drugog izbora, a ako nemaju dovoljno bodova ni za drugi izbor, onda na rang listu škole trećeg izbora. Učenici mogu na osnovu lista procijeniti u koju od željenih škola treba da predaju dokumente.

Za kompletan proces upotrebe sistema on – line upisa u srednje škole učenicima će iz okruženja sistema biti dostupno video uputstvo, kao i za svaki pojedinačan korak.

Bit će u mogućnosti da provjere svoje lične podatke i prijave administratoru sistema (dostupno na web stranici) ako neki od podataka bude neispravan ili budu imali poteškoća sa prijavom.

Učenici, iskoristite priliku, koristite sistem i upišite se u školu koju želite, na osnovu vašeg uspjeha i informacija koje će vam ponuditi on-line sistem.

Eksterna matura – matematika

Rezultati eksterne mature, matematika.

Dešifrovani rmatematika 001 matematika 002ezultati će biti objavljenji oko 19 sati na oglasnoj tabli u holu škole