DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (H. Keller) Više »

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

DOBRO DOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Čovjek ne bi u potpunosti uživao u ljepoti i bogatstvu svog znanja kad u njegovu sticanju ne bi trebalo prevladati neke poteškoće. Osvajanje vrhunaca ne bi bilo ni upola lijepo kad na tom putu ne bi trebalo preći mračne doline.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (H. Keller) Više »

 

Udžbenici koji će se koristiti u školskoj 2019/2020.godini

Napominjemo da će Općina Centar obezbjediti udžbenike za učenike prvog razreda.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje. kulturu i sport će obezbjediti udžbenike za učenike drugog razreda, te udžbenike za učeniketrećeg i četvrtog razreda koji dolaze iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe.

Škola posjeduje određeni broj polovnih udžbenika u školskoj biblioteci koji će biti podjeljeni učenicima koji dolaze iz porodica u stanju socijalne potrebe i porodica koje školuju troje ili više djece.

tabela o udžbenicima juLi 2019

Važno obavještenje za roditelje učenika drugog razreda

Obavještavamo sve učenike i roditelje učenika drugih razreda da će MInistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje, kulturu i sport obezbjediti udžbenike za sve učenike drugih razreda. Pored toga, u okviru iste aktivnosti biće obezbjeđeni udžbenici za učenike trećih i četvrtih razreda koji dolaze iz porodica u stanju socijalne potrebe.

Ovim putem želimo da se u ime učenika i roditelja učenika, te u ime osoblja naše škole zahvalimo Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Federalnom ministarstvu za obrazovanje, kulturu i sport.

Ovo je vrijedna podrška roditeljima naših učenika i radu škole.

Još jednom želimo napomenuti da će Općina Centar obezbjediti udžbenike, školske ruksake i školski pribor za sve učenike prvog razreda.

Eko škola

Zeleni zid

Završili smo novu instalaciju zelenog zida u našem Ciciban parku i dali ovom dijelu školskog dvorišta novu dimenziju. Zbog nedostatka svjetlosti zeleni zid u holu škole je bilo teško sačuvati i održavati. Pronašli smo mu novu adekvatnu lokaciju sa dosta svjetlosti i u cijelosti ga obnovili. U potpuno prirodnom ambijentu uz lijepo i mirisno cvijeće stvaramo uslove za još bolji odmor i boravak učenika. Idemo dalje…

Pravila škole

Pravila škole 12

Pravilnik o radu

PRAVILNIK O RADU juni 18

Poslovnik o radu Vijeća roditelja 2018/2019.godine

Poslovnik Vijeća roditelja 18

Školski kalendar za školsku 2019/2020.godinu

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2019/2020. godinu.ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2019. - 2020. KONAČNA
PRILOG ŠKOLSKOM KALENDARU 2019. - 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o vlastitim prihodima 17