Ispravka rezultata / Bodovna rang lista – lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika / Radno mjesto b) 1,2 Nastavnik razredne nastave

Bodovna rang lista nakon uvaženih primjedbi kandidata