Vijeće učenika

Vijeće učenika

 

 

 

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

RAZRED PREZIME I IME UČENIKA PREZIME I IME UČENIKA
IV-1 KARIĆ FARIS IBIŠEVIĆ AHMED
V-1 MEKIĆ HANA KACILA DANIS
VI-1 MEDOŠEVIĆ EMIN ŠEHOVIĆ FATIMA
VII-1 HODŽIĆ MERJEM KUSTURICA SARA
VIII-1 JUSUPOVIĆ JAHJA ŠATARA EMINA
IX-1 HOZIĆ MIRNA KOKOROVIĆ ANES

 

Koordinator Vijeća učenika u školskog 2015/2016. godini je pedagog škole Pirić Meho.

 

Glavni programski ciljevi Vijeća učenika su:

– Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

– Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

– Jačanje ulture prava i odgovornosti u školi

– Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

– Razvoj partnerskih odnosa u procesu učenja

– Utjecaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

– Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

– Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

– Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i

odgovornostima