Termini konsultacija

TERMINI KONSULTACIJA NASTAVNIKA PREDMETNE NASTAVE

ZA RODITELJE I STARATELJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016/2017.GODINI

PREZIME I IME NASTAVNICE- NASTAVNIKA NASTAVNI PREDMET

 

TERMIN KONSULTACIJA
ĆATOVIĆ ESMA

 

BHS JEZIK I KNJIŽEVNOST SRIJEDA  III ČAS / 9,40-10,25 SATI
HALILOVIĆ HAJRIJA MATEMATIKA

 

PONEDJELJAK VI ČAS / 12,25 – 13,10 SATI
TRHULJ-DANGUBIĆ AMRA ENGLESKI JEZIK ČETVRTAK VI ČAS / 12,25- 13,10 SATI
SALČINOVIĆ SENKA NJEMAČKI JEZIK PETAK V ČAS/ 11,35-12,20 SATI
ROŽAJAC MIRHA GEOGRAFIJA

 

PETAK II ČAS / 8,50 – 9,35 SATI
SIVAC BAHRIJA HISTORIJA

 

SRIJEDA IV ČAS /10,45-22,30 SATI
RAVLIĆ VEDRAN BIOLOGIJA, ČETVRTAK  III ČAS / 9,30 -10,25 SATI
POHARA SANELA HEMIJA, KUL. ŽIVLJENJA, D/K/R PETAK III ČAS / 9,40-10,25 SATI
ZIMIĆ ASMIR TEHNIČKA KULTURA PONEDJELJAK VI ČAS /  12,25-13,10 SATI
BEGIĆ ADIN INFORMATIKA PONEDJELJAK  V ČAS / 11,35-12,20 SATI
ČEVRO NADA LIKOVNA KULTURA UTORAK VI ČAS / 12,25-13,10 SATI
PAŠIĆ MAIDA FIZIKA

 

UTORAK III ČAS / 9,40-10,25 SATI
KATICA ZIJAD MUZIČKA KULTURA PETAK II ČAS  / 9,40- 10,25 SATI
FOČAK FATIMA VJERONAUKA

 

PONEDJELJAK III ČAS / 9,40-10,25 SATI
OMERAGIĆ ADIS TIZO

 

UTORAK V ČAS / 11,35 – 12,20 SATI
HADŽIAVDIĆ HIDAJET GRAĐANSKO OBRAZOVANJE SRIJEDA V ČAS / 11,35-12,20 SATI