Termini konsultacija

TERMINI KONSULTACIJA 

ZA RODITELJE I STARATELJE  UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.GODINI ĆE SE ODVIJATI

U SKLADU SA  PRAVILNIKOM O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO

 

Član 22. (Prava i obaveze roditelja) 

(1) Roditelj ima pravo i obavezu da se upozna sa elementima ocjenjivanja, kao i načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet.

(2) O načinima i postupcima vrednovanja i ocjenjivanja roditelje informiše razrednik na roditeljskim sastancima i individualnim informativnim razgovorima, a po potrebi i predmetni nastavnik.

(3) Roditelj je dužan redovno dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom.

(4) Roditelj ima pravo uvida u pisane i druge radove i ocjene djeteta na organizovanim individualnim informativnim razgovorima s razrednikom ili predmetnim nastavnikom.

(5) Roditelj ima pravo od razrednika zatražiti i individualni informativni razgovor s predmetnim nastavnikom.

(6) Roditelj ima pravo pismeno izvijestiti direktora ako mu razrednik ili predmetni nastavnik odbija dati blagovremeno i potrebno obavještenje o uspjehu njegovog djeteta.

(7) Roditelji imaju pravo na pisane predstavke (primjedbe, komentare i sugestije) o vrednovanju učenika koje podnose direktoru.

(8) U posljednjoj sedmici prvog polugodišta i posljednje dvije sedmice prije završetka nastavne godine ne organizuju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

(9) Roditelj ima pravo da uloži prigovor na zaključnu ocjenu a prema Zakonima.