Sekretar

sekretar

Aida Basarić, dipl. pravnik

E-mail: aida.basaric@osvs.edu.ba

 

Plan rada sekretara škole obuhvata slijedeća područja rada:

 • rad na normativno-pravnoj regulativi
 • rad na koncipiranju i izradi programa rada, informacija, izvještaja analiza, statističkih podataka i slično
 • prati propise iz područja osnovnog obrazovanja, kao i njihovu primjenu
 • priprema sjednica Školskog odbora
 • vođenje zaposnika i formuliranje zaključaka sa sjednica Školskog odbora i drugih komisija u školi
 • izrada ugovora, konkursa, oglasa i drugih akata
 • obavlja sve poslove koji proizilaze iz oblasti zasnivanja radnog odnosa
 • vrši upis djece u I razred, radi na prevodnicama, uvjerenjima, potvrdama
 • vođenje personalnih dosijea uposlenika
 • vođenje raznih evidencija ( prisustvo na radu, odsustvo, sistematski pregled )
 • rukovođenje tehničko-operativnim poslovima
 • unošenje promjena u Matičnu knjigu radnika

Sekretar škole se brine i o drugim poslovima neophodnim za normalno funkcionisanje škole. Sekretar škole je odgovoran kod inspekcijskih i drugih organa za uredno vođenje javnih isprava, personalne i druge dokumentacije uposlenika. Sekretar škole se brine i o pedagoškoj dokumentaciji ( matične knjige učenika ) i o njenom urednom vođenju. Sekretar treba da ima saradnju sa svim uposlenicima, roditeljima učenika i samim učenicima.

Sekretar škole obavlja i druge poslove po nalogu direktora škole i organa upravljanja.