Samostalni referent

 

 

Plan rada samostalnog referenta škole obuhvata slijedeća područja rada:

 • izrada planova, izvještaja, obračuna i bilansa
 • izada nacrta finansijskog plana, periodičnog obračuna i završnih računa
 • popunjavanje statističkih izvještaja i dostavljanje podataka nadležnim institucijama
 • postavljanje bruto bilansa
 • saradnja sa organima škole i drugim institucijama
 • podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju
 • saradnja sa trezorom, bankama i drugim institucijama
 • stručno usavršavanje, seminari, aktivi i predavanja
 • praćenje zakonskih propisa iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja
 • praćenje propisa iz oblasti obrazovanja
 • vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva
 • knjiženje ulaza robe, trebovanja sredstava i sitnog inventara
 • vođenje analitike evidencije putnih naloga i akontacija
 • primanje i obrada materijalno-finansijske dokumentacije
 • vođenje evidencije KIF i KUF
 • nabavka potrošnog materijala i obrada prispjelih računa
 • obračunavanje amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, sravnavanje popisa amortizacije i revalorizacije
 • poslovi blagajne
 • obračunavanje plaća, bolovanja i drugih primanja, te knjiženje kredita
 • vođenje krtona plaća, godišnjeg obračuna i isplata plaća i izrada M4
 • obračunavanje sredstava za topli obrok
 • obračun cijene prevoza zaposlenika škole
 • prima razne uplate učenika i radnika škole u skladu sa programom rada i odlukama Upravnog odbora
 • obavlja sve administrativno-računovodstvene poslove za potrebe škole, koji se po prirodi posla obavljaju u školi
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora škole