Pedagog

 

Pedagog: Valjevčić Elma, prof.

 

Program rada pedagoga škole:

 • Planiranje, praćenje, analiziranje i učešće u odgojno-obrazovnom radu
 • Primjena savremenih oblika rada i metoda rada
 • Savjetodavni rad sa nastavnicima
 • Savjetodavni rad sa učenicima
 • Savjetodavni rad sa roditeljima
 • Rad na PO i humanizaciji odnosa među polovima
 • Vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije
 • Pedagoško-instruktivni rad ( pedagoško-instruktivni pregled svih oblika odgojno-obrazovnog rada )
 • Ispitivanje zrelosti učenika za polazak u školu, praćenje razvoja sposobnosti i uspjeha učenika, predlaganje mjera za veću efikasnost rada
 • Studijsko-analitički i istraživački rad
 • Stručno usavršavanje i pripremanje
 • Rad i održavanje EMIS baze podataka
 • Učešće, rad u stručnim organima škole
 • KJD (učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti)
 • Saradnja sa društvenom sredinom
 • Saradnja i rad sa direktorom i sekretarom
 • Ostali poslovi( takmičenja, seminari, smotre…)