Nastavnici

Nastavnici naše škole

 

Razredna nastava

Tandir Hajrija

Fišo Hanumica

Omeragić Nedžmija

Abdulović Aida

Bjeloglav Nermina

Božinović Daniela – produženi boravak

 

 

Predmetan nastava

Prezime i ime Predmet koji predaje
Ćatović Esma BHS jezik i književnost
Trhulj Dangubić Amra Engleski jezik
Salčinović Senka Njemački jezik
Pašić Maida Fizika
Sivac Bahrija Historija
Rožajac Mirha Geografija
Halilović Hajrija Matematika, Informatika
Ravlić Vedran Biologija
Pohara Sanela Hemija, Kultura življenja, DKR
Zimić Asmir Osnovi tehnike, tehnička kultura
Đogić Ibrahim Informatika
Katica Zijo Muzička kultura
Đulić-Agić Aida Likovna kultura
Omeragić Adis TIZO
Fočak Fatima Vjeronauka
Valjevčić Elma Građansko obrazovanje