Category Archives: Obavješetenja

RASPORED ZVONJENJA 14.09.2020. – 09.10.2020.GODINE

ULAZAK U ŠKOLU 7 SATI I 50 MINUTA

I ČAS8,00 – 8,30  
II ČAS8,35 – 9,05  
III ČAS9,10 – 9,40  
IV ČAS9,45 – 10,15  
V ČAS10,20 – 10,50  
V ČAS10,55 – 11,25  

Dnevni termini konsultativne nastave (konsultativni sastanci) za učenike koji su online okruženju realiziraju se prema utvrđenim rasporedima časova odjeljenja za taj dan u trajanju od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici. Konsultativna sastanci se realiziraju u terminu od 12 do 13,30 sati.

Termini konsultacija:

I ČAS12,00 – 12,15  
II ČAS12,15 – 12,30  
III ČAS12,30 – 12,45  
IV ČAS12,45 – 13,00  
V ČAS13,00 – 13,15  
V ČAS13,15 – 13,30  

Kalendar pisanih/pismenih radova za prvo polugodšte školske 2020/2021.godine i Okvirni kalendar pisanih/pismenih radova

Od 14. septembra u škole se vraćaju učenici starijih razreda osnovne škole uz poštivanje epidemioloških mjera

U školske klupe od ponedjeljka 14. septembra vratit će se učenici od V, odnosno od VI, do IX razreda osnovne škole, po kombinovanom modelu nastave, a koji se realizira sa maksimalno 15 učenika u učionici. Ovo je danas najavio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.

Također, svojim redovnim školskim obavezama vraćaju se i srednjoškolci koji pohađaju I i IV razred, dok će đaci II i III razreda i dalje raditi na daljinu, tj. online. Međutim, ukoliko epidemiološka situacija bude stabilna, 12. oktobra se i oni vraćaju u školu.

Prema planu, učenici I i IV razreda srednjih škola jednu sedmicu bi pohađali nastavu u školama, dok bi drugu dobijali nastavni materijal putem online platformi.

I u osnovnim i srednjim školama časovi će trajati po 30 minuta. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija, te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. Mali odmor u osnovnim školama će trajati pet minuta, dok veliki neće biti realiziran.

Isto tako, iz Ministarstva poručuju kako od svih aktera očekuju da će se i dalje voditi računa o tri bitne stvari koje čuvaju zdravlje svih: čist, dezinficiran i provjetren prostor, distanca od 1,5 metara te nošenje zaštitne maske.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo KS.

Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije, a primjenjivat će se za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja, te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje: – da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19 – da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19 Također, predviđene su i nove smjernice i uputstva, a to su:

– Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i  jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.

– Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

– Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi. – Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.

– Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum. – Nastavnici koji realiziraju neposredni odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici).

– Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju, uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom. Model organiziranja razredne nastave (od I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom ostaje na snazi do 09. oktobra 2020. godine.

Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela. Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11. septembra 2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.

– Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do četvrtka 17. septembra 2020. godine.

– Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima. Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 16. septembra 2020. godine.

– Čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava.

Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama.

– Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.

– Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS JU Zavoda za javno zdravstvo KS.

– Nastavnicima koji izvode praktičnu nastavu (tehnička kultura, informatika i dr.) preporučuje se da u toku redovnog procesa daju učenicima smjernice za izvođenje praktičnih radova kući kada su u online sedmici.

– Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3. septembra 2020. godine.

– Sjednice stručnih organa škole, kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

U cilju sigurnog povratka učenika predmetne nastave u školu (21. septembra 2020.g), škole su obavezne poduzeti sve neophodne aktivnosti i mjere u svrhu pripreme prostora i organizacije rada škole u skladu sa ovim uputstvom i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo KS od 18. augusta 2020. godine.

Školska web stranica je u funkciji

Dragi naši, uz veliku pomoć stručnjaka iz UTIC-a (Univerzitetski tele-informatički centar) uspjeli smo vratiti našu web stranicu. Ponovno krećemo sa našim svakodnevnim objavama i informacijama.

Nadamo se da ćete nas i dalje pratiti.

Upute za prvi dan škole i dolazak u školski objekat

Dragi učenici, poštovani roditelji učenika u utorak 01.09.2020.godine počinje nova školska godina. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, smjernicama i preporukama zavoda za Javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH, te Uputstvom i naredbom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo potrebno je da se pridržavamo određenih mjera a u cilju zaštite zdravlja učenika, radnika škola, roditelja i stanovništva.

U utorak 01.09.2020.godine je svečani prijem prvačića je u 11 sati i 30 minuta u dvorištu škole. U slučaju kiše prijem prvačića će biti u sali za tjelesni odgoj.

Učenici svih odjeljenja od II do IX razreda će putem online platforme imati čas sa razrednicama sa početkom u 8,00 sati za predmetnu nastavu, te u terminima u kojima su učiteljice obavjestile učenike za razrednu nastavu.

U 14 sati je prijem učenika šestog razreda i upoznavanje sa razrednicom i predmetnim nastavnicima u muzičkoj sali škole.

Roditeljski sastanak za učenike prvog razreda je u 19 sati u muzičkoj sali škole.

Redovna nastava u školskom objektu za učenike od I do V razreda počinje 02.09.2020.godine u 8,00 sati. čas traje 30 minuta, a mali odmori između časova 5 minuta. Za učenike koji nastavu pohađaju u školskom objektu nema velikog odmora. Znamo da su učenicima mnogo nedostajali drugari i učiteljice, ali ovaj put molimo da budemo discilinovani i bez izliva nježnosti ( grljenje i slično).

Učenici predmetne nastave online nastavu počinju po rasporedu u srijedu 02.09.2020.godine. Čas traje 30 minuta, mali odmor 5 minuta, a poslije trećeg časa veliki odmor u trajanju od 20 minuta.

Ulazak u školski objekat dozvoljen je samo za učenike i radnike škole. Samo u izuzetnim situacijama i uz odobrenje direktora škole u školu mogu ući roditelji ili neka stranka.

Učenici koji pohađaju nastavu u školskom objektu se ispred škole okupljaju na iscrtane pozicije poštujući fizičku distancu i obavezno nose masku. Nastavnici razredne nastave uvode učenike u školu uz obaveznu dezinfekciju ruku i obuće. Učenici zaštitne maske nose do svojih učionica. Za vrijeme nastave u učionicama učenici ne nose maske, a nastavno osoblje nosi zaštitnu masku. U svakom slučaju se vodi računa o fizičkoj distanci. Za kretanje unutar školskog objekta učenici koriste maske. Nastavno osoblje ima obavezu poštivanja propisanih protokola vezano za definfekciju ispred učionica i obavezno pranje ruku učenika. Ispred svake učionice biće obezbjeđeno sredstvo za dezinfekciju, a u toaletima dovoljne količine sapuna i toalet papira.

Roditelji učenika učenike dovode do školskog dvorišta bez zadržavanja u istom. Kao što je navedeno privremeno je na snazi zabrana ulaska roditelja u školski objekat. Molimo roditelje učenika da svakodnevno prate zdravstveno stanje djece i da u cilju zaštite dijete sa bilo kakvim simptomima bolesti i povišenom temperaturom ne šalju u školu. Roditelji se školi mogu obratiti putem službenih mail adresa.

Biblioteka škole radi svakodnevno, a za učenike koji pohađaju online nastavu dostupna je u terminima od 12 do 14 sati uz obavezno nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku i obuće na ulasku u školu.

Korisnici usluga produženog boravka  po djecu dolaze pred školu gde se putem videointerfona javljaju voditeljici produženog boravka i obavještavaju o svom dolasku.

Još jednom molimo sve zainteresirane roditelje za usluge produženog boravka za se prijave na e-mail adresu:produzeniboravak2020@osvs.edu.ba ( sa tačnim terminom početka korištenja usluga). Prijave su nam neophodne radi organizacije i obezbjeđivanja uslova za fukcionisanje produženog boravka u skladu sa aktuelnom situacijom i preporukama.

Molimo Vas da se čuvate, nosite zaštitne maske, držite fizičku distancu i poštujete preporuke nadležnih organa, te upute radnika škole.

Informacija o početku nastave u našoj školi

Dragi učenici, poštovani roditelji učenika ovim putem Vas želimo obavjestiti da nova školska godina počinje u utorak 01.09.2020.godine.

Prijem prvačića je 01.09.2020.godine u 11 sati i 30 minuta u dvorištu škole ( u slučaju kiše prijem prvačića će biti organizovan u fiskulturnoj sali škole).

U utorak 01.09.2020.godine učenici svih ostalih odjeljenja će putem platforme Office365 i svojih grupa u aplikaciji Teams održati online uvodni čas sa razrednicama gdje će dobiti raspored i uputstva za rad, te ostale preporuke.

U utorak 01.09.2020.godine u muzičkoj sali škole sa početkom u 14 sati biće održan susret učenika šestog razreda sa razrednicom i predmetnim nastavnicima zbog upoznavanja i dogovora o radu. Učenici šestog razreda za ovaj susret i ulazak u školu moraju imati maske i poštovati  fizičku distancu. Dolazak roditelja se ne preporučuje i neće biti dozvoljen ulaza u školu shodno preporukama.

U srijedu 02.09.2020.godine u 8,00 sati počinje nastava u školi za učenike od prvog do petog razreda, Nastava se realizuje po skraćenom rasporedu, časovi traju po 30 minuta a mali odmori po 5 minuta.  Učenici prvog razreda će nastavu pohađati u dvije grupe zbog brojnosti. prva grupa od 8,00 sati i druga grupa od 10 sati.

Ulazak u školi počinje u 7 sati i 50 minuta. Učenici zauzimaju pozicije u školskom dorištu i u pratnji učiteljica ulaze u školu uz poštivanje svih propisanih mjera. Molimo učenike da poštuju upute radnika škole, kao i upute svojih roditelja. Ulazak roditelja u školu nije moguć. Sva komunikacija roditelja učenika i škole ( učitelja, nastavnika, razrednika, uprave škole) odvija se elektronskim putem..

Za učenike predmetne nastave od VI do IX razreda 02.09.2020.godine počinje online nastava po rasporedu s tim da časovim traju po 30 minuta, mali odmori po 5 minuta a poslije trećeg časa ide veliki odmor u trajanju od 20 minuta.

Produženi boravak u školi će početi raditi 02.09.2020.godine. Zbog poštivanja propisanih mjera, preporuka i naredbi a vezano za organizaciju rada molimo roditelje čije će dijete koristiti usluge produženog boravka da izvrše prijavu i potvrde pohađanje produženog bravka sa tačno navedenim datumom početka korištenja usluga. Ova informacija nam je potrebna zbog obezbjeđivanja prostornih, kadrovskih i materijalnih uslova ( nabavka hrane). Prijave izvršiti na e-mail:

produzeniboravak2020@osvs.edu.ba

Roditelji preuzimaju djecu iz produženog boravka javljanjem voditeljici produženog boravka putem video interfona, nakon toga će spremljeno dijete sa stvari izaći iz škole.

Molimo učenike, roditelje i staratelje učenika da poštuju propisna uputstva i daju svoj doprinos početku nastave.

Sve nove informacije, preporuke i izmjene u organizaciji rada ćemo javno objavljivati na web stranici škole, te na profilu i stranici na društvenoj mreži Facebook. Sve informacije možete dobiti na kontakt telefone i e-mail adrese škole.

Napominjemo da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade nakon dvije sedmice napraviti analizu rada i donijeti nove naredbe i  preporuke o radu.

Nosite masku, držite fizičku distancu, jedite zdravo i čuvajte se.

Na kraju, djeca će pobjediti . 😉

Sretan nam početak nove školske godine

 

Informacija o početku školske 2020/2021. godine

bavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu o početku školske 2020/2021. godine i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.
U prilogu pomenute Naredbe dato je i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini kao i Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima.

Želimo Vam uspješan i sretan početak nove školske godine!

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-pocetku-skolske-20202021-godine

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/metodologija-2020.pdf”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/uputstvo-.pdf”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/naredba_skolska_2020-2021.pdf”]

Početak nastave u novoj školskoj godini

Obavještavamo sve učenike, roditelje i staratelje učenika da će se svečani prijem prvačića održati utorak 01.09.2020.godine u 11 sati i 30 minuta u dvorištu škole. Pored kratkog programa dobrodošlice planirana je podjela školskih ruksaka sa priborom i udžbenika koje je obezbjedila Općina Centar, a podjelu će izvršiti delegacija Općine Centar. Zbog trajanja augustovskog upisnog roka za prvačiće još uvijek ne možemo dati kompletnu informaciju o organizaciji nastave prvog razreda. Nastava će biti organizovana u školskom objektu, jedina dilema je da li će učenici biti podjeljeni u dvije grupe ili u dva odjeljenja. Nadamo se da ćemo u informaciju o organizaciji rada prvog razreda imati do kraja sedmice ili najkasnije do 01.09.2020.godine, kada završava augustovski upisni rok.

Produženi boravak počinje sa radom 02.09.2020.godine. Prijave se mogu izvršiti kod učiteljica ili u sekretarijatu škole. Ugovori o korištenju usluga produženog boravka će biti potpisani  od 02.09.2020.godine. Zbog novih naredbi Kriznog štaba Zavoda za javno zdravstvo a vezano za rad produženog boravka čekamo instrukciju resornog Ministarstva.

Nastava za učenike od II do V razreda će se realizovati u školskom objektu od 02.09.2020.godine, a nastava za učenike od VI do IX razreda putem online platforme Office 365 od 01.09.2020.godine. Časovi traju po 30 minuta, mali odmori po pet minuta. Prve časove će učenici od razrednica dobiti rasporede časova, a nakon toga će se javiti predmetnim nastavnicima u grupama na platformi ffice 365 – Teams.  Učenici u školskom objektu neće imati veliki odmor. Poželjno je da učenici užine i napitke pripreme i donesu od kuće ili da im isti budu isporučeni u učionicu. Upoznavanje učenika šestog razreda sa predmetnim nastavnicima će biti upriličeno u narednoj sedmici, a o terminu dolaska učenika u školu ćemo Vas blagovremeno upoznati. Prvobitno planirani termin je otpao poslije konsultacija sa kolegama vezano za početa online nastave.

Učenici se prije početka nastave okupljaju  ispred škole uz poštivanje razmaka i u školu ulaze organizirano jedno po jedno.  Koristi se samo jedan ulaz u školu iz školskog dvorišta. Priliko ulaska u školu obavezna je dezinfekcija obuće i ruku adekvatnim sredstvima. Dalju proceduru ulaska u učionice i propisane higijenske mjere  provode učiteljice. Učenici od I-V razreda na nastavi ne koriste zaštitne maske, dok radnici škole koriste zaštitne maske. Roditelji učenika ne ulaze u školu izuzev u izuzetnim situacijama, informativni i roditeljski sastanci će se održavati online u prve dvije sedmice nastave. Roditelji učenika koji koriste usluge produženog boravka po dijete do ulaza gdje putem video interfona obavještavaju voditeljicu produženog boravka o svom dolasku i preuzimaju dijete na ulazu u školu.

Učenici od I do V razreda koji spadaju u rizične grupe ili u užoj porodici sa kojom učenici žive imaju starije i osobe sa hroničnim bolestima koje spadaju u rizične grupe mogu umjesto redovne nastave u školama nastavu realizirati putem online platforme u prve dvije sedmice nastave. Ukoliko se roditelji učenika iz navedenih razloga i postojanja rizika odluče da dijete nastavi prisustvuje putem online platforme potrebno je da se jave školi putem zvanične e-mail adrese ili dostavljanjem pismene izjave o pohađanju online nastave u navedenom periodu.

Uz želje za sretan i uspješan početak nove školske godine molimo sve učenike, roditelje i staratelje učenika, radnike i posjetioce škole da se pridržavaju propisanih mjera i poštuju upute Zavoda za javno zdravstvo.

Napominjemo da su u školi i školskom dvorištu još uvijek u toku radovi na izgradnji i uspostavljanju nove kotlovnice na plin pa molimo sve učenike, roditelje i staratelje učenika, te posjetioce škole da ne prilaze i ne ometaju izvođenje radova.

O svim novostima i prispjelim informacijama vezano za organizaciju nastave, preporukama Zavoda za javno zdravstvo, te uputa i inastrukcija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  blagovremeno ćemo Vas obavjestiti putem školskih stranica.

SMJERNICE ZA PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJE COVID-19 U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO

SMJERNICE ZA OSNOVNE I SREDNJE SKOLE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Općina Centar za sve prvačiće i ove godine nabavlja udžbenike, školski pribor i ruksake

Imajući u vidu da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija, Općina Centar Sarajevo kao društveno odgovorna lokalna zajednica, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, godinama redovno izdvaja iz svog budžeta značajna finansijska sredstva za ovu najvažniju oblast društvenog života, iako ona još uvijek nije u općinskoj nadležnosti.

Osim redovnih izdvajanja za unapređenje nastavnog procesa i poboljšanje uslova rada i boravka u obrazovnim ustanovama, počev od predškolskog pa do visokog obrazovanja, Općina Centar će i ove školske godine obezbijediti besplatne udžbenike, školski pribor i ruksake za sve prvačiće koji su upisani u osnovne škole na njenom području, a za tu namjenu je u ovogodišnjem budžetu planirano oko 90.000 maraka.

Nakon što bude okončan i drugi upisni rok u augustu biće poznat ukupan broj upisanih prvačića, do sada su  u prvi razred u školskoj 2020/2021. godine, u osnovne škole na području općine Centar, upisana su 584 prvačića, i to 300 djevojčica i 284 dječaka.