Category Archives: Obavješetenja

Eko logo škole

Naš likovni konkurs za “Eko logo” škole ulazi u svoju drugu fazu. Radove učenika smo primali do petka 08.05.2020.godine. Ove sedmice glasamo i biramo najuspješniji rad. Svi učenici koji su uzeli učešće u ovom konkursu dobit će diplome i simbolične nagrade. Rad koji do kraja sedmice sakupi najviše Vaših sviđanja će biti proglašen najuspješnijim, zato označite rad koji Vam se najviše sviđa.

Glasanje za Eko logo škole je na društvenoj mreži facebook ( profilu i stranica škole).

Našoj Općini za rodjendan

Učenici naše škole su u povodu 02.05. Dana Općine Centar napisali prigodne literarne radove. Velika je ljubav u srcima ovih još uvijek mladih a tako velikih ljudi

[pdf-em DANI

Praznik rada

U skladu sa Školskim kalendarom koji je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a vezano za obilježavanje Praznika rada online nastava se neće realizovati u petak 01.05.2020.godine.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).
Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.
Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

Nastava se redovno nastavlja u online formi u ponedjeljak 04.05.2020.godine.
Koristimo se prilikom da svim učenicima, roditeljima učenik, radnicima škole, svim radnicima i građanima naše domovine uputimo srdačne čestitke u povodu Praznika rada sa željama za dobro zdravlje i porodičnu sreću, te lični i poslovni uspjeh. Molimo Vas da se pridržavate mjera koje su propisali Krizni štabovi vezano za koronavirus. Strpite se i ovo će proći.

Webinari za učenike i nastavnike

Webinari - 3 - škole

Eko logo škole

Naša škola već izvjestan period aktivno radi na sticanju licence programa “EKO_ŠKOLE” – najveći međunarodni licencirani program za obrazovne ustanove za edukaciju mladih o životnoj sredini/okolišu kojeg je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš a koordinira ovlašteni operater Munja inkubator u BiH. Naša škola je je u statusu kandidata i prolazi korake previđene programom. Jedan o koraka je i kreiranje Eko loga škole. U skladu sa ovim programskim korakom raspisujemo likovni konkurs za učenike naše škole (mogu učestvovat i budući prvačići) na temu: “Eko logo škole”.Radovi mogu biti u klasičnoj likovnoj formi ali i u elektronskoj formi. Radove učenici mogu dostaviti učiteljicama, razrednicama , nastavnici likovne kulture,nastavnici tehničke kulture, nastavniku informatike i direktoru škole preko online platforme ili na neku od e-mail adresa škole. Za najbolje radove predviđene diplome i simpatične nagrade. Konkurs je otvoren do 08.05.2020.godine. Očekujemo Vaše radove…

Informacija – eksterna matura

Dragi učenici, cijenjeni roditelji i nastavnici, uvaženi direktori/ice škola,

obavještavamo Vas da je Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijela Odluku da se u školskoj 2019./2020. godini neće realizirati polaganje eksterne mature devetih razreda osnovne škole.

Na ovakav prijedlog Ministarstvo se odlučilo vodeći računa prije svega, o sigurnosti učenika te ne želeći stvarati dodatni psihološki pritisak kako na učenike tako i na njihove roditelje i nastavnike. Procijenjeno je da u trenutnoj situaciji svi učenici nemaju iste mogućnosti da se pripreme na adekvatan način za polaganje ovog jako bitnog i zahtjevnog ispita te je utvrđen ekvivalent bodova eksterne mature prema stečenom uspjehu iz nastavnih predmeta iz kojeg se polaže eksterna matura: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik.

Ministarstvo smatra da bi učenici i na ekstemoj maturi ostvarili izvanredne rezultate, ali njihovo znanje i sposobnosti koje su stekli u osnovnoj školi će u potpunosti doći do izražaja u nastavku njihovog obrazovanja u srednjim školama.eksterna matura

Veliko hvala komaniji Securitas BH d.o.o.

Kompanija Securitas BH d.o.o. Sarajevo je donirala pet repariranih računara sa licenciranim softverom i novim monitorima i periferijom učenicima naše škole u trajno vlasništvo. Riječ je o veoma dobroj opremi koja će biti od koristi našim učenicima Računari su isporučeni na adrese učenika. Predstavnici kompanije su naglasili da je ovo njihov mali doprinos da učenici lakše sudjeluju i učestvuju na online nastavi u ovoj kriznoj situaciji. Direktor škole Pirić Meho je naglasio da ovo nije mala već velika pomoć učenicima i školi. Računari i oprema su isporučeni na adrese učenika.
Ovim putem se zahvaljujemo kompaniji Securitas BH d.o.o. Sarajevo i direktoru Hukić Edinu, a posebne zahvale gdji Gogić Danieli i Čengić Emiru koji su sa direktorom škole uručili opremu učenicima.

Teme i termini održavanja webinara za nastavnike, roditelje i učenike

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om, organizira i ove sedmice webinare za nastavnike u cilju predstavljanja primjera dobre prakse kao i alata i mogućnosti koje pruža online nastava i online platforme za učenje i podučavanje.

Organizovanje webinara je jedan od načina i mjera za unapređenje dostupnosti i kvalitete online obrazovanja za vrijeme COVID-19 pandemije.

Teme i termini realizacije webinara u ovoj sedmici:

1. Kako uspješno organizirati projektnu nastavu? (primjeri dobre prakse)

Datum: 21.4.2020. godina (utorak)

Vrijeme: 18.00h

Predavači: Namir Ibrahimović i Adila Salibašić

Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka:

– LINK: https://bit.ly/3evl25b

2. Promjene u društvu – promjene u obrazovanju

Datum: 22.4.2020. godina (srijeda)

Vrijeme: 18.00h

Predavači: Vedran Zubić

Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka:

– LINK: https://bit.ly/34ND3Hg

3. Besplatni web alati za pomoć pri realizaciji online nastave

Datum: 23.4.2020. godina (četvrtak)

Vrijeme: 18.00h

Predavač: Dženita Arbak Demir, Nermina Usejnovski i Fahrija Muratović

Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka:

– LINK: https://bit.ly/2Kp01Ln

Obavijest o pristupu webinaru će biti dostavljena sat vremena prije početka webinara na e-mail učesnika navedenog kao kontakt u prijavnom obrascu.

Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: onlinepraksa@mon.ks.gov.ba.

Izmjena rasporeda časova za četvrtak 23.04.2020.godine

U skladu sa Školskim kalendarom u četvrtak 23.04.2020.godine online nastava će se realizovati po rasporedu od ponedjeljka.

Obavještenja o internoj i eksternoj procjeni znanja

dopis eksterna procjena znanja
Dopis svim školama interna procjena znanja