Category Archives: Obavješetenja

Obavještenje za učenike/ce osnovnih i srednjih škola

Učenici/ce osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, koji ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/20) svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu upućuju Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao i zahtjevi za odjavu sa evidencije se mogu preuzeti na web stranici www.mon.ks.gov.ba, u šalter sali Kantona Sarajevo na adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1 i Studentskom domu Nedžarići adresa Aleja Bosne Srebrene bb.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje zdtravstvene zaštite navedena je na obrascu zahtjeva.
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se predaje na protokol Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, šalter sala.

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/obavjestenje-za-ucenikece-osnovnih-i-srednjih-skola

Informacija o početku nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine

Početak nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine za period od 01.02.2021. godine do 05.02.2021. godine, odvijat će se po istom modelu koji je bio na snazi do dana 31.12.2020. godine, tj. prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine ostaje na snazi do 05.02.2021. godine.

Dakle, u prvoj sedmici odvijanja nastave, učenici osnovnih škola prvog, drugog, trećeg, četvrtog i dijelom peti razred, nastavu će pohađati po kombinovanom modelu, dok će učenici od šestog do devetog razreda nastavu pohađati online. Učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu također pohađaju po online modelu u periodu od 01.02.2021. do 08.02.2021. godine.

Odvijanje nastave od 08.02.2021. godine realizirat će se u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11/04-34-2024-1/21 od 25.1.2021. godine.

Prema navedenom Uputstvu od 08.02.2021. godine nastava za razrednu nastavu, od prvog do četvrtog razreda (za pojedine škole i peti razred), će se realizirati prema kombiniranom modelu, za učenike šestih, sedmih i osmih razreda nastava će se realizirati online, a za učenike devetih razreda, nastava će se realizirati u učionicama za sve učenike ukoliko su škole u mogućnosti ispoštovati epidemiološke mjere, a ukoliko to nije slučaj onda će se za učenike devetih razreda nastava realizirati po kombiniranom modelu.

Učenici srednjih škola od 08.02.2021. godine, prvi, drugi i treći razred četverogodišnjih škola će pohađati nastavu online, dok će učenici završinih razreda srednjih škola (svi učenici IV razreda i svi učenici III razreda trogodišnjih srednjih škola), nastavu pohađati redovno u učionici, uz obavezu poštivanja svih epidemioloških mjera, a ukoliko to nije slučaj nastava će se realizirati po kombiniranom modelu.

Paralelne škole, Centri i Srednja muzička škola nastavu pohađaju redovno u školama, dok će se nastava u privatnim školama odvijati redovno ili kombinirano u skladu sa obezbjeđenim epidemiološkim mjerama.

Napominjemo da su sve škole sa područja Kantona Sarajevo dužne pratiti epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kontinuirano, u suradnji sa nadležnim organima, pažljivo analizira i prati situaciju izazvanu infekcijom Covid 19, radi eventualnog donošenja novih mjera i preporuka za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-pocetku-nastave-u-drugom-polugodistu-skolske-20202021-godine

Novosti u školskoj biblioteci

Za sve naše učenika ljubitelje čitanja i lijepe riječi obezbijedili smo nove naslove knjiga obavezne lektire i popularnih knjiga i enciklopedija za mlade.

Nova led rasvjeta u fiskulturnoj sali

Kompletirali jedan veoma važan projekat za našu školu. U fiskulturnoj sali naše škole postavljena je nova led rasvjeta. Umjesto starih i dotrajalih reflektora od kojih su pojedini bili van funkcije postavljeni su novi led reflektori koji će pored boljeg osvjetljenja ostvariti značajne uštede u potrošnji električne energije. Ove zahtjevne radove uspješno je realizovala kompanija Adal Electronics. Stvaramo bolje uslove za naše učenike ali i sportske klubove koji treniraju u školskoj fiskulturnoj sali. Idemo dalje…

Kraj nastave u prvom polugodištu školske 2020/2021.godine

U skladu sa Nastavnim kalendarom koji je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastava u prvom polugodištu školske 2020/2021.godine završava u četvrtak 31.12.2020.godine. 

Podjela uvjerenja je planirana za 11.01.2021.godine prema slijedećem rasporedu:

I – II RAZREDI / 10,00 SATI

III – IV- V RAZREDI / 10,15 SATI

VI-IX RAZREDI / 11 SATI

U slučaju bilo kakvih promjena, instrukcija i uputa vezano za štampanje i izdavanje uvjerenja  blagovremeno ćemo obavjestiti putem školske web stranice, stranica na društvenim mrežama ili na drugi način.

Nastava u drugom polugodištu počinje 01.02.2021.godine prema važećim rasporedima a u skladu sa trenutnim epidemiološkim stanje i uputama, naredbama i instrukcijama nadležnog ministarstva i zdravstvenih institucija.

Svečana akademija u povodu Dana dječije radosti će biti održana putem školskog razglasa u srijedu 30.12.2020.godine sa početkom u 9 sati.

U četvrtak 31.12.2020.godine učenici koji imaju nastavu u školskom objektu ( I – V razreda) će u okviru svojih časova na primjeren način u skladu sa propisanim mjerama obilježiti Dan dječije radosti.

Koristimo se prilikom da svim učenicima želimo ugodan zimski raspust uz malu obavezu za ponavljanje gradiva i učenje zbog očuvanja radnih navika.

Svim učenicima, roditeljima učenika, radnicima škole, našim prijateljima i svim građanima naše domovine Bosne i Hercegovine upućujemo srdačne čestitke u povodu nastupajuće Nove godine sa iskrenim željama za dobro zdravlje, porodičnu sreću, život bez korone i drugih pošasti današnjice, te povratak svih učenika u školske klupe.

Sretni Božićni blagdani

U povodu velikog katoličkog blagdana Božića svim građanima naše domovine Bosne i Hercegovine katoličke vjeroispovijesti upućujemo srdačne čestitke sa željama da blagdanske dane provedu u dobrom zdravlju, obiteljskoj sreći i radosti, sa vjerom i nadom u bolju budućnost.

 

ŠKOLSKI KALENDAR – OBILJEŽAVANJE BLAGDANA BOŽIĆA

OBAVJEŠTAVAMO SVE UČENIKE  I NASTAVNIKE DA ĆE  SE U SKLADU SA NASTAVNIM KALENDAROM KOJI JE DONIJELO MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO U ČETVRTAK 24.12.2020.GODINE NASTAVA REALIZIRATI PO RASPOREDU OD PETKA.

U PETAK 25.12.2020.GODINE NASTAVA NEĆE BITI REALIZIRANA ZBOG OBILJEŽAVANJA BLAGDANA BOŽIĆA. RIJEČ JE O NENASTAVNOM DANU I SHODNO TOME U PETAK 25.12.2020.GODINE NEĆE RADITI NI PRODUŽENI BORAVAK. NASTAVA SE NASTAVLJA U PONEDJELJAK 28.12.2020.GODINE PREMA VAŽEĆIM RASPOREDIMA I TRENUTNOJ ORGANIZACIJI RADA.

KORISTIMO SE PRILIKOM DA SVIM UČENICIMA, RADNICIMA ŠKOLE, RODITELJIMA UČENIKA, TE SVIM PRIJATELJIMA NAŠE ŠKOLE I GRAĐANIMA NAŠE LIJEPE DOMOVINE KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI UPUTIMO SRDAČNE ČESTITKE U POVODU BLAGDANA BOŽIĆA SA ISKRENIM ŽELJAMA ZA DOBRO ZDRAVLJE, OBITELJSKU SREĆU I USPJEH NA RADNOM I LIČNOM PLANU.

Slikovnica za moje drugare

U saradnji sa Vijećem roditelja naše škole odlučili smo da pokrenemo akciju prikupljanja slikovnica za našu biblioteku. Naime, u proteklom periodu učenici razredne nastave su konstantno boravili u školi i aktivno su preuzimali i čitali knjige iz školske biblioteke. Posebno su bili aktivni naši najmlađi učenici koji su tek počeli čitati. Jako puno su se posuđivale slikovnice iz školske biblioteke pa smo zaključili da nam treba više slikovnica jer je očit nedostatak istih. U skladu sa navedenim pozivamo sve naše sadašnje i bivše učenike, roditelje učenika, radnike škole i prijatelje škole da školskoj biblioteci poklone slikovnice. Mogu to biti stare slikovnice koje godinama stoje na policama i čekaju da ih neko uzme i sa radošću pročita. Jedini uslov je da su upotrebljive i kompletne jer će ih ubrzo naši mali čitaoci preuzeti i uživati u njima. Napominjemo da će škola u skladu sa raspoloživim sredstvima obezbjediti nabavku određenog broja školskih lektira i slikovnica.
Slikovnice koje ćete donirati školskoj biblioteci možete predati bibliotekaru škole svaki dan do 9 do 14 sati.
Unaprijed hvala

Prijavite nelegalni otpad i preuzmite aplikaciju

Općina Centar je partner u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Zahvaljujući saradnji sa ReLOaDWesternBalkans programom, građani općine Centar imaju priliku prijavljivati nelegalni otpad, kao i upoznati se sa važnošću selektivnog odlaganja otpada.

Aplikacija GoGreen je prva mobilna aplikacija u BiH koja locira zelena ostrva, povezuje građane sa institucijama vlasti, educira mlade i skenira otpad.

GoGreen aplikacija povezuje građane sa institucijama vlasti kroz direktan kontakt, prijavu nepropisno odlaganog otpada, bilo kada i bilo gdje. Aplikaciju je moguće preuzeti na linku www.gogreen.ba ili skeniranjem QR koda.

GoGreen je osmislila ekipa srednjoškolaca, a zaživjela je zahvaljujući podršci Evropske unije i UNDP-a.

Pozivamo vas da preuzmete aplikaciju GoGreen i testirate njene funkcionalnosti, jer zajedno stvaramo zdrave navike za čistiju općinu Centar.

Informacija o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 21.12. do 31.12.2020. godine)

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, obavještavamo Vas da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.

Napominjemo da je škola dužna pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo kontinuirano sa nadležnim organima i institucijama pažljivo analizira stanje na terenu radi eventualnog donošenja novih mjera i smjernica za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.