Category Archives: Obavješetenja

Uputstvo za zemljotrese – Civilna zaštita

uputstvo_za_zemljotrese

Uputa o postupanju

Uputa o postupanju

 

Šarena parada

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje učenici petog razreda naše škole sa učiteljicom Hajdarević Mujesirom i pedagogicom Valjevčić Elmom su sudjelovali na manifestaciji “Šarena parada”. Riječ je o uvažavanju naših različitosti i prihvatanju naših razlika. Organizator manifestacije je udruženje “Dajte nam šansu”, a naša škola i učenici stalni i aktivni učesnici.

Gledate nas, a da li nas vidite

Sportsko društvo slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo posjetilo je našu školu i održalo interesantnu i počnu radionicu u četvrtom razredu. Kako žive i rade slijepe i slabovifne osobe, kako se bave sportom? Na ova pitanja najbolje odgovore su nam dali profesorica Senija Okić, Kenan Kudus i sekretar društva Zoran Đukić. Učenici su sa velikim oduševljenjem sudjelovali u interaktivnom druženju. Veliko hvala za ovo druženje kojim ste obogatili naše učenike i našu školu. Zahvale za Općinu Centar i pomoćnicu općinskog načelnika Fazlić Jasminu bez čije podrške i pomoći ovo prelijepo druženje ne bi moglo biti realizirano.

Dan učitelja/nastavnika

Obilježen je Dan učitelja/nastavnika manifestacijama u organizaciji Općine Centar i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ovakve manifestacije vraćaju dignitet učiteljskoj i nastavničkog profesiji. Općina Centar je nagradila zaslužne učitelje i nastavnike, a ispred naše škole jednoglasno je izabrana i nagradu je primila naša nastavnica Ćatović Esma. U našoj školi obilježili smo ovaj dan prigodnim druženjem uposlenika škole u organizaciji sindikalne podružnice i uprave škole. Čestitke za našu Esmu i druge nagrađene kolege uz želje da istraju na putu prenošenja znanja i odgajanja novih generacija.

Astronomija i STEM pristup obrazovanju

stronomsko društvo “Orion” je za učenike četvrtog i petog razreda škole održalo interaktivno predavanje na temu: “Astronomija i STEM pristup obrazovanju”. Predavač je bio predsjednik AD “Orion” Mumunović Muhamed koji je iz svog bogatog iskustva učenicima dao najvažnije informacije o astronomiji i svemiru. Pored toga predstavljen je STEM pristup obrazovanju..Pojam STEM predstavlja skraćenicu pojmova Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inžinjering) i Mathematics (matematika). Navedene oblasti pokrivaju veliki broj prirodnih i primjenjenih nauka, čije se izučavanje u okvirima STEM metoda i tehnika isprepliće i prožima.STEM obrazovni sistem učenike inspiriše i motiviše na izučavanje i usavršavanje u oblastima esencijalnim za razvoj društva i društvene konkurentnosti, što ih u konačnici dovodi do izbora odlično plaćenih i prestižnih profesija. Također, znanja i vještine iz raznovrsnih polja, učenicima mogu koristiti i u rješavanju problema i izazova iz svakodnevnog života.
STEM obrazovni program ne prenosi znanja/vještine samo i isključivo iz prirodnih nauka, već se isprepliće i sa društvenim naukama, kao i s različitim vrstama umjetnosti. Stoga se opisani program primjenjuje – kako s ciljem buđenja interesa za znanost, tako i s ciljem buđenja generalne želje za učenjem i usavršavanjem intelektualnih i kreativnih potencijala, te se preporučuje čak i djeci predškolskog uzrasta.

 

Univerzalna škola sporta

Mala raja iz produženog boravka vrijedno vježba sa profesorom Muhamedom u našoj univerzalnoj školi sporta. Uskoro i termin za ostale učenike razredne nastave.

Posjeta Umjetničkoj galeriji BiH

Učenici II-1 sa svojom učiteljicom Omeragić Nedžmiji posjetili su izložbu u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je organizirana interaktivna edukativna radionica za učenike o umjetnosti.

Radionice o dobrobiti životinja – Dogs Trust

U okviru saradnje sa Fondacijom “Dogs Trust”realizovane su  edukativne radionice o dobrobiti pasa. Realizator glavnih aktivnosti je naša dugogodišnja saradnica Aida iz Fondacije “Dogs Trust”. Osmjesi učenika dokaz su da su radionicea bilea uspješne.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci boraca- branitelja Bosne i Hercegovine školska 2019/20. godina

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje stipendije za školovanje navedenih kategorija lica u školskoj 2019/2020 godini u mjesečnom iznosu od 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) mjeseci u kojima se odvija nastava za učenike i studente I ciklusa studija koji se nalaze na redovnom školovanju.

1. Pravo učešća na konkursu imaju djeca boraca – branitelja Bosne i Hercegovine;

Pod borcima- braniteljima podrazumijevaju se lica iz članova 1. i 2.  Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine(“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 45/12 – Prečišćeni tekst i 26/14, 46/17 i 18/19), odnosno da su u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno, u periodu do 20.06.1992. godine do 23.12.1995.godine, u skladu sa članom 2.stav 5. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17)

Pod uslovom:

  1. da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona Sarajevo, a   najdalje do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno;
  2. da se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama;
  3. da ne obnavljaju razred ili godinu;

KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 07.11.2019. GODINE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se LIČNO ILI PUTEM POŠTE PREPORUČENO U FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA “IKRE”, Ulica Terezija bb, 71 000 Sarajevo.

https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/konkurs-za-dodjelu-stipendija-djeci-boraca-branitelja-bosne-i-hercegovine-201920?fbclid=IwAR1rLYZjKdmrqSYz8DIpgCv9-kbMKfQIHtujjlT02xLbiPamNdCUQd9W_CQ