Category Archives: Obavješetenja

Aktivnosti u produženom boravku

U produženom boravku naše škole uvijek je veoma dinamično sa puno zanimljivih sadržaja. Pored redovnih obaveza vezano za učenje i ponavljanje, realizuju se i različite sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti. Bibliotekar naše škole Edina Dervić Šebo je posjetila produženi boravak i održala radionicu o važnosti čitanja i značaju knjige uopće. Poseban dio ove radionice je posvećen dječijem bontonu i pravilima ponašanja, posebno pravilima ponašanja u biblioteci i u učionicama za vrijeme čitanja. Pored ove radionice, učenici su kad god to dozvole vremenski uslovi na svježem zraku. Školsko dvorište i ciciban park su mjesta sportsko-rekreativnih aktivnosti učenika. Budući da zbog epidemiološke situacije imamo dvije grupe učenika koji svoje aktivnosti reaizuju odvojeno mudre glavice su se dosjetile kako da ipak budu zajedno u igri pa makar i na kratko vrijeme. Ograda ciciban parka je poslužila kao mreža za odbojku. U svijetu postoji jedno carstvo….

Ja u saobraćaju

Naši prvačići provozali prve automobile i učili o ponašanju i pravilima u saobraćaju. Nije lako. Automobili, avioni, vozovi, kamioni, ulice, semafori… mašta može svašta.

Krizni plan Covid-19

U skladu sa novim naredbama, instrukcijama, preporukama i smjernicama Kriznog štba Ministarstva zdravstva F BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo školski Krizni plan će se mjenjati kontinuirano.

Krizni štab MZ KS donio dvije naredbe: Od sutra maske u Kantonu Sarajevo obavezne i na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Zbog povećanja broja zaraženih u Kantonu Sarajevo posljednjih dana, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je danas novu Naredbu sa oštrijim mjerama, nego što ih svojom aktuelnom naredbom preporučuje Federalni krizni štab.

Prema novoj Naredbi, dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području KS, pod sljedećim uslovima:

–           ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru,

–           ne više od 60 osoba na otvorenom prostoru.

Nalaženo je i svim pravnim subjektima na području KS da, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju odrede klizno radno vrijeme sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija.

„Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisi donijeli krizni plan pripravnosti, da HITNO donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, sljedeći je nalog Križnog štaba.

Naredbom je zabranjena organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, a koja organizuju ustanove socijalne zaštite, i slično.

Naloženo je i svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo da organizuju klizni raspored nastave za učenike i nastavnike sa početkom od 7:30h do 9:00h, radi bolje organizacije javnog prijevoza i izbjegavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu u isto vrijeme, zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz osnovnih i srednjih škola.

Krizni štab je također donio i drugu Naredbu u kojoj se naređuje obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru, osim sportista na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozača na biciklu, električnom romobilu i motociklu, kao i druga izuzeća shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

„Za provođenje ove naredbe, u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka m), a u vezi člana 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira  zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo“, navode u ovoj naredbi.

U slučaju nepoštivanja ove Naredbe, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će postupiti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, i ista će se primjenjivati od 15.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/naredba_kriznog_staba_mz_od_12.10.2020.pdf

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/naredba_kriznog_staba_mz_od_12.10.2020.godine.pdf

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period 12.10.2020. -6.11.2020. godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period 12.10.2020. -6.11.2020. godine

Dječiji bonton

Edukativni priručnik za djecu i odrasle “Dječiji bonton” autorica Mevlide Serdarević i Aide Abdulović je doživio promociju prošle godine u našoj školi. Riječ je o priručniku koji je naišao na odobravanje roditelja, nastavnika, pedagoga i svih onih koji su uspjeli da ga vide i upoznaju se sa sadržajem. Uz podršku Načelnika Općine Centar prof.dr. Ajnadžić Nedžada i Službe za društvene djelatnosti obezbjeđena su sredstva i štampan je malo veći tiraž. Želja nam je bila da učenici, nastavnici i roditelji učenika iz drugih škola dobiju priliku da pročitaju, uče i primjenjuju naučeno iz “Dječijeg bontona”. Upriličena je promocije za direktore osnovnih škola Općine Centar i Službe za društvene djelatnosti i tom prilikom podjeljeno je po 40 primjeraka priručnika za biblioteke škole. Naša Aida Abdulović je predstavila “Dječiji bonton” i prenijela pozdrave naše drage Mevlide Serdarević koja je bila spriječena da nam se pridruži. Hvala Općini Centar, Načelniku prof.dr. Ajnadžić Nedžadu, pomoćnici Fazlić Jasmini i predstavnicama Službe za društvene djelatnosti. Najljepši ukras svakog djeteta i odraslih je osmijeh i lijepo ponašanje. Lijepa riječ…

Bike fest

Učenici naše škole su danas učestvovali na Bike festu koji je organizovao Centar za sport i rekreaciju. Organizacija takmičenja je bila na zavidnom nivou, svi učesnici su se potrudili i dali sve od sebe za ostvarivanje dobrih rezultata. Od više učenika naše škole najbolji rezultat je ostvario Voloder Ali. Ali je osvojio treće mjesto i simboličnu nagradu organizatora. Čestitke za Alija i organizatore, pohvale za sve vrijedne učesnike i našu učiteljicu Aidu koja im je bila podrška na takmičenju.

Obilježavanje Dana učitelja

U povodu Dana učitelja/nastavnika organizovan je prijem za najzaslužnije učitelje i nastavnike izabrane od strane Nastavničkih vijeća osnovnih škola sa područja Općine Centar. Općinski načelnik prof.dr. Nedžad Ajnadžić i Predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić pozdravili su skup i čestitali Dan učitelja naglašavajući važnost učiteljskog i nastavničkog poziva u današnjem vremenu. Nakon obraćanja uručeni su simboločni pokloni za nagrađene, a ispred naše škole zasluženu nagradu je dobila naša Abdulović Aida. Hvala svim predstavnicima Općine Centar koji su organizacijom ovog prijema dali priznanje učiteljima i nastavnicima, koji cijene i priznaju ovaj ozbiljan posao.

Od srca za Dan učitelja

Obilježavanje Dana učitelja/nastavnika

U ponedjeljak 05.10.2020.godine se obilježava Dan učitelja/nastavnika. To je jedan od dana kada se malo glasnije govori o važnosti uloge učitelja i nastavnika, te o važnosti škola uopće. U skladu na Nastavnim kalendarom u ponedjeljak 05.10.2020.godine neće biti realizovana nastava zbog obilježavanja Dana učitelja/nastavnika. Podrazumjevamo da se odnosi na redovnu nastavu u školskom objektu i na online nastavu. U utorak 06.10.2020.godine nastava se nastavlja i to po rasporedu od ponedjeljka. Molimo učenike i roditelje učenika da uvaže ovu izmjenu u redovnom odvijanju nastave i izmjeni rasporeda. Učenicima želimo ugodan odmor u produženom vikendu, a učiteljima i nastavnicima želimo sretan njihov dan. Nadamo se i ne sumnjamo u to da će vrijedni učitelji i nastavnici nastaviti svoj ozbiljan angažman na odgoju i obrazovanju sadašnjih i budućih generacija učenika. U vremenu u kojem živimo, kroz borbu sa pandemijom cijelo društvo je moglo da vidi važnost i značaj učitelja, nastavnika i škole. Nadamo se da će se u budužćnosti ovaj učiteljski, nastavnički poziv, kao i škole više cijeniti i poštovati. Srdatan Dan učitelja/nastavnika