Bibliotekar

Bibliotekar škole: Dervić Šebo Edina

Plan i program rada bibliotekara/biblitekarke škole

Obrada fonda biblioteke

 • nabavka i obrada knjiga, knjiga za lekriru, časopisa, udžbenika i priručnika za nastavnike
 • vođenje katoloških kartica
 • vođenje inventurne knjige bibliotečkog materijala
 • praćenje izdavačke djelatnosti i upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika sa aktuelnim izdanjima i stručnim časopisima
 • čuvanje i održavanje knjižnog fonda sa posebnom brigom o protivpožarnoj zaštiti

Poslovi planiranja

 • učešće u izradi Godišnjeg programa rada škole
 • izada plana korištenja knjiga obaveze literature
 • dopuna bibliotečkog fonda
 • u saradnji sa nastavnicima planiranje odgojno-obrazovnog rada

Realizacija programa rada škole

 • ugradnja uloge biblioteke u realizaciju nastavnih i vannastavnih sadržaja
 • informisanje nastavnika i stručnih saradnika o novinama u stručnoj knjizi i periodici
 • stručna naliza rezultata rada biblioteke u okviru realizacije programaa za jednu od sjednica Nastavničkog vijeća škole

Izdavanje bibliotečkog materijala

 • izdavanje knjiga i ostalog bibliotečkog materijala na čitanje učenicima i radnicima škole
 • obezbjeđivanje pravovremenog vraćanja uzetih knjiga i ostalog materijala
 • evidentiranje uplata za korištenje pozajmljenih udžbenika

Rad sa učenicima

 • upoznavanje učenika sa radom biblioteke i načinom korištenja knjiga ( posebno za učenike prvih razreda )
 • neposredni rad sa učenicima
 • rad na razvoju kulturnog odnosa učenika prema knjizi i sticanju navika za sticanje bibliotečkog materijala
 • vođenje bibliotečke sekcije

Vannastavne aktivnosti

 • organizacija književnih susreta i literarnih programa u školi
 • praćenje objavljenih učeničkih radova u dječijim listovima i prikupljanje dukumentacije za iste
 • arhiviranje pismenih pohvala, nagrada i diploma
 • učešće u izradi i distribuciji školskog lista

Rad na stručnom usavršavanju

 • praćenje novih izdanja putem katologa, prospekata i obavještenja
 • posjete sajmovima knjiga i drugih publikacija
 • učešće u Aktivu bibliotekara na nivou općine i Kantona
 • učestvovanje na seminarima
 • saradnja sa Nacionalnom i drugim bibliotekama
 • saradnja sa pedagogom škole u vezi stručne literature i nabavkom iste