Author Archives: Meho Pirić

Dani jabuke

U našoj školi obilježili smo Dan jabuke, omiljenog voća mladih i starijih generacija.

Književna čajanka

Obilježavamo mjesec knjige mnogim aktivnostima za naše učenike koji radu učestvuju i razvijaju ljubav prema knjizi i lijepoj riječi. U ovoj sedmici realizujemo “Književnu čajanku”, a danas smo čitali lijepe pjesmice. Sutra već slijede nove aktivnosti. Spajamo ugodno sa korisnim. Lijepa riječ

Kreativna jesen

Naši učenici i nastavnici kreativno povezuju gradivo nastavnih predmeta likovne kulture i prirode i tako nastaju mala umjetnička djela.

Mjesec knjige

Oktobar, mjesec knjige, započeo je svoju priču sa prvačićima. Priča je krenula riječima čarobnim, a prva na redu je bila riječ “HVALA”.Čeka nas još puno čarobnih riječi, uz podršku naših starijih drugara koji nam čitaju, naših učiteljica, nastavnica i bibliotekara.

Obavještenje – izmjena rasporeda zvonjenja za online nastavu

Dragi naši učenici VI do IX razreda, uvaženi roditelji učenika, poštovane nastavnice i nastavnici, shodno Uputstvu o organizaciji nastave od utorka 27.10.2020.godine mijenja se raspored zvonjenja za online nastavu i ubacuje pauza za veliki odmor u trajanju od 20 minuta. Raspored zvonjenja u prilogu. Molimo učenike da se pridržavaju izmjene rasporeda zvonjenja na online nastavi.

RASPORED ZVONJENJA ZA ONLINE NASTAVU (VI – IX RAZREDI)

I ČAS 8,00 – 8,30 sati

MALI ODMOR 5 MINUTA

II ČAS 8,35 – 9,05 sati

MALI ODMOR 5 MINUTA

III ČAS 9,10 – 9,40 sati

VELIKI ODMOR 20 MINUTA

IV ČAS 10,00 – 10,30 sati

MALI ODMOR 5 MINUTA

V ČAS 10,35 – 11,05 sati

MALI ODMOR 5 MINUTA

VI ČAS 11,10 – 11,40 sati

MALI ODMOR 5 MINUTA

VII ČAS 11,45 – 12,15 sati

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno- obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pripremilo je nove Upute/Uputstva za odvijanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine.

Aktivnosti u produženom boravku

U produženom boravku naše škole uvijek je veoma dinamično sa puno zanimljivih sadržaja. Pored redovnih obaveza vezano za učenje i ponavljanje, realizuju se i različite sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti. Bibliotekar naše škole Edina Dervić Šebo je posjetila produženi boravak i održala radionicu o važnosti čitanja i značaju knjige uopće. Poseban dio ove radionice je posvećen dječijem bontonu i pravilima ponašanja, posebno pravilima ponašanja u biblioteci i u učionicama za vrijeme čitanja. Pored ove radionice, učenici su kad god to dozvole vremenski uslovi na svježem zraku. Školsko dvorište i ciciban park su mjesta sportsko-rekreativnih aktivnosti učenika. Budući da zbog epidemiološke situacije imamo dvije grupe učenika koji svoje aktivnosti reaizuju odvojeno mudre glavice su se dosjetile kako da ipak budu zajedno u igri pa makar i na kratko vrijeme. Ograda ciciban parka je poslužila kao mreža za odbojku. U svijetu postoji jedno carstvo….

Ja u saobraćaju

Naši prvačići provozali prve automobile i učili o ponašanju i pravilima u saobraćaju. Nije lako. Automobili, avioni, vozovi, kamioni, ulice, semafori… mašta može svašta.

Krizni plan Covid-19

U skladu sa novim naredbama, instrukcijama, preporukama i smjernicama Kriznog štba Ministarstva zdravstva F BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo školski Krizni plan će se mjenjati kontinuirano.

Krizni štab MZ KS donio dvije naredbe: Od sutra maske u Kantonu Sarajevo obavezne i na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Zbog povećanja broja zaraženih u Kantonu Sarajevo posljednjih dana, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je danas novu Naredbu sa oštrijim mjerama, nego što ih svojom aktuelnom naredbom preporučuje Federalni krizni štab.

Prema novoj Naredbi, dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području KS, pod sljedećim uslovima:

–           ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru,

–           ne više od 60 osoba na otvorenom prostoru.

Nalaženo je i svim pravnim subjektima na području KS da, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju odrede klizno radno vrijeme sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija.

„Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisi donijeli krizni plan pripravnosti, da HITNO donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, sljedeći je nalog Križnog štaba.

Naredbom je zabranjena organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, a koja organizuju ustanove socijalne zaštite, i slično.

Naloženo je i svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo da organizuju klizni raspored nastave za učenike i nastavnike sa početkom od 7:30h do 9:00h, radi bolje organizacije javnog prijevoza i izbjegavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu u isto vrijeme, zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz osnovnih i srednjih škola.

Krizni štab je također donio i drugu Naredbu u kojoj se naređuje obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru, osim sportista na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozača na biciklu, električnom romobilu i motociklu, kao i druga izuzeća shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

„Za provođenje ove naredbe, u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka m), a u vezi člana 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira  zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo“, navode u ovoj naredbi.

U slučaju nepoštivanja ove Naredbe, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će postupiti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, i ista će se primjenjivati od 15.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/naredba_kriznog_staba_mz_od_12.10.2020.pdf

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/naredba_kriznog_staba_mz_od_12.10.2020.godine.pdf