Author Archives: Meho Pirić

Obavještenje za roditelje budućih prvačića

Na osnovu više upita zainteresovanih roditelja za upis u prvi razred o pitanju upisa djeteta koje ne pripada školskom području naše škole obavještavamo vas da nisu potrebni nikakvi zahtjevi i molbe prema resornom Ministarstvu. U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Napominjemo da naša škola posjeduje prostorne i kadrovske kapacitete da prihvati sve prijavljene učenike

U susret Ramazanu

U povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana učenici naše škole su na časovima islamske vjeronauke kreirali lijepe i zanimljive radove. Iskrene želje svih učenika i članova kolektiva naše škole su da ovaj mjesec provedemo u zdravlju, miru i blagostanju.

U povodu dolaska mjeseca Ramazana čestitke su uputili i predstavnici Općine Centar.

http://www.centar.ba/novost/17135/nacelnik-mandic-cestitao-pocetak-ramazana

http://www.centar.ba/novost/17133/opcinsko-vijece-uputilo-ramazansku-cestitku

Objavljeni javni pozivi za lica u stanju socijalne potrebe

Općina Centar Sarajevo objavila je pet javnih poziva.

Tako je objavljen javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata imaju lica u stanju socijalne potrebe pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju prebivalište na području općine Centar, da primanja domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plate ostvarene u FBiH, da podnosilac zahtjeva stanuje u objektu koji je predmet sanacije, da je stambeni objekat legalan, da je stambeni objekat koji je predmet sanacije neuslovan za stanovanje i da se nalazi na području Centra, da stambeni objekat nije uništen ili oštećen usljed ratnih dejstava ili nedomaćinskog ponašanja vlasnika, da se radi o objektu individualnog stanovanja, da podnosilac zahtjeva za navedeni objekat nije ranije ostvarivao ovu vrstu pomoći putem nadležne službe.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih sredstava.

Pored navedenog, objavljen je i javni poziv za dodjelu novčanih sredstava starijim osobama. Predmet ovog javnog poziva je dodjela stalne novčane pomoći za penzionere u stanju socijalne potrebe, stalne novčane pomoći za lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina i bez primanja, te jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima i licima starijim od 60 godina bez primanja.

Općina je objavila i javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama.

Uslovi za ostvarivanje prava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su da je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici prije početke vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početke postupka, da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih drugova na području općine Centar najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, preporuka zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski potpomognutom oplodnjom, da žena nije navršila 43 godine života, da postupak vantjelesne oplodnje za koji se traži sufinansiranje nije okončan.

Uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za porodilje su da porodilja ili bračni drug imaju najmanje godinu dana prebivalište na području općine Centar ili boravište sa priznatim statusom raseljene osobe, da bračni drug porodilje nije pravo na jednokratnu novčanu pomoć za porodilje ostvario na području općine svog prebivališta, te da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta.

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za troškove liječenja licima u stanju socijalne potrebe je također objavljen i ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih sredstava.

Općina je objavila i poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe gdje će se sredstva raspoređivati u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava. 

Napominjemo, u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć lica u stanju socijalne potrebe mogu ostvariti jedanput u toku kalendarske godine, te molimo korisnici koji su putem nadležne Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti navedeno pravo već ostvarili u 2021. godini navedeno imaju u vidu.

Tekstovi javnih poziva sa detaljnim obrazloženjima i potrebnom dokumentacijom mogu se naći na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi“.12.04.2021.

http://www.centar.ba/novost/17132/objavljeni-javni-pozivi-za-lica-u-stanju-socijalne-potrebe

Posljednji pozdrav za nekadašnjeg nastavnika i direktora škole Grba Saliha

Sa tugom smo primili vijest da je nakon duge bolesti preminuo Grba Salih, dugogodišnji direktor i nastavnik naše škole u ranijem periodu. Direktor Salih je ostavio dubok trag u našoj školi i jedan je od najzaslužnijih za opstanak, povratak škole u matični objekat i ponovni početak rada naše škole nakon agresije na naš grad i domovinu. Generacije učenika je izveo kao vrstan nastavnik i vrijedan direktor škole. Njegovi učenici su sada roditelji učenika koji pohađaju našu školu, i a riječima poštovanja uvijek su spominjali direktora Grba Saliha.

Članovima porodice izražavamo izraze najdubljeg saosjećanja, direktora Grba Saliha ćemo se sjećati sa ponosom i poštovanjem. Neka mu je vječni rahmet i lahka zemlja bosanska.

Tužno sjećanje na naše drage učenike

Vrijeme brzo prolaze ali neke rane nikad ne zacijele.

Sa tugom i ponosom se sjećamo naših učenika Eme, Gorana i Harisa.

6.april – Dana našeg Sarajeva

U povodu 6.aprila Dana grada Sarajeva učenici, nastavno i stručno osoblje škole su pripremili kratak program na školskoj YouTube stranici. Materijali će biti dostupni 06.04.2021.godine u 12,00 sati

Sarajevo

SARAJEVO

Prije 76 godina partizanske jedinice NOVJ ušle su u grad Sarajevo i oslobodile ga od fašističkog okupatora. Preko Hreše i Višegradske kapije na Vratniku , u nezadrživom naletu, spustili su se partizani do Baščaršije i rijeke Miljacke. Narod je sa velikim oduševljenjem dočekao i prihvatio svoje oslobodioce. Bio je to kraj još jedne borbe za opstanak i preživljavanje i još jedna pobjeda Sarajlija. To je datum koji je obilježio našu prošlost, ali i odredio našu budućnost.

Sarajevo ima svoju prošlost, dugu priču ispričanu od mlađeg kamenog doba, Rimljana, osmanskog i ausrijskog perioda, pa do modernog doba. Pričaju je spomenici svih vremena i stilova, crkve, sinagoge, džamije, uski krivudavi kaldrmisani sokaci, mostovi,česme parkovi. Grad je ovo buna i ratova, osvajača koji su ga pustošili  i razarali, ali on se ponovo rađao, uzdizao i obnavljao.

Neobičan i neobično nesretan grad Sarajevo utemelji je sredinom 15. stoljeća moćni i mudri Isa-beg Isaković, sa jasnom namjerom da podigne šeher, veliki grad, a ne samo  konačište , mjesto predaha na dugom putu osmanskog osvajaja. „Cvijet među gradovima i grad gazija i boraca.“

Isa – begovo djelo nastaviće Gazi Husref-beg i mnogi mnogi drugi. Grad je rastao, razvijao se kao politički, kulturni i privredni centar ovog dijela osmanskog carstava.

„ Na zemlji ima mnogo gradova po imenu Saraj…, ali ovaj bosanski, kameni šeher Sarajevo je od svih ovih napredniji, ljepši, življi. U donjem i gornjem dijelu šehera teku bezgranične i bezbrojne žive vode , a sa svih strana ukrašen je mnogobrojnim baščama, koje izgledaju kao ružičnjaci, ili ograđene rajske bašče… Sama čaršija je veoma privlačna i izgrađena po planu.“, tako kaže Evlija Čelebija u svom Putopisu iz 17. Stoljeća.

„ Na moju dušu je djelovala tuga

Što se rastajem sa Sarajevom

Ljutu mi je ranu načinio rastanak

Sa sarajevskim prijateljima.

U njemu čovjek izgleda da

Poživjeti može dugo

Na hiljadu mjesta u Sarajevu teku

Česme, vode života.

U zimskim danima studen steže

Grad , ali se ipak ozbiljni starci

I mladići sastaju u halvatima

Na razgovor

Ali kad stigne doba proljeća i behara

U raj se pretvore bašče ružičnjaka sarajevskih…

                           Nerkesi

Ipak, 1697. godine napredovanje grada zaustavio je princ Eugen Savojski. Spalio je grad, pri tom uništivši mnoge historijske i kulturne spomenike. Sarajevu je trebalo gotovo dva stoljeća da se oporavi.

Još jedna godina obilježila je ovaj grad – 1878. To je početak druge epohe u historiji Sarajeva- austrougarske epohe. Grad doživljava sveobuhvatnu transformaciju, a život u gradu dobija zapadnu dimenziju. Dolazak Austro-Ugarske u Sarajevo dovodi do korjenitih promjena. Grade se kompleksi novih gradskih četvrti, izvršena je regulacija korita Miljacke, izgrađena je kanalizacija, vodovod, električna rasvjeta, tramvajski saobraćaj. Orijentalni šeher dobija novu fizionamiju modernog evropskog grad.

 I tako do 28. 6. 1914. Tog dana za Sarajevo će čuti cijeli svijet, a sarajevski atentat će ući u sve udžbenike historije kao tragični događaj koji je svjetskim silama poslužio kao povod za krvavi  svjetski rat. Nakon ovog rata Sarajevo ulazi u period koji historičar Robert Dania opisuje kao „Zaboravljeni grad Kraljevine Jugoslavije“.

A onda stiže 6. April 1941.godine.To je dan početka II svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji. Aprilskim ratom Sarajevo se našlo u središtu tragičnih ratnih zbivanja. U četrverogodišnjoj borbi naših naroda protiv fašista i njihovih pomagača u najtežim uslovima okupacije ostao je nepokoreni grad. Bio je centar antifašističke borbe i ilegalnog pokreta. U ratu za oslobođenje zemlje poginulo je 10 961 građanin Sarajeva, 12, 8  % njegovog stanovništva, a oko 1500 poginulo je u jedinicama narodnooslobodilačke vojske na bojištima širom zemlje.

Sa oslobođenjem 6. Aprila 1945. Sarajevo ponovo dobija status glavnog grada. Poslijeratni period je vrijeme obnove i izgradnje. Grade se industrijski objekti , otvaraju se obrazovne, naučne, kulturne institucije, što dovodi do povećanja broja stanovnika i njegovog prostornog širenja.

Sarajevske zimske olimpijske igre 1984. jedine do tada na Balkanu , predstavljaju jedan od najsjajnijih trenutaka u historiji našeg grada.

Nažalost, grad Sarajevo i njegovi građani pamte još jedan 6. April – 1992. godine, početak agresije na našu zemlju. Sarajevo je počelo preživljavati najteže dane u svojoj historiji. Grad se našao pod blokadom i opsadom. Pune tri godine njegovi žitelji su opstali u najtežim uvjetima bez struje, vode, plina i hrane. Hrabrošću, požrtvovanošću i izuzetnom snalažljuvošću njegovih građana Sarajevo je preživjelo i ostalo slobodan grad. Način preživljavanja i borba Sarajlija ostaće u historiji zapisana kao obavezno štivo koje će buduće generacije još dugo istraživati.

„I u koje god doba dana i sa kojeg god uzvišenja bacite pogled na Sarajevo, vi uvijek i nehotice pomislite isto. To je grad. Grad koji dotrajava i umire i u isto vrijeme se rađa i preobražava.“ (Ivo Andrić)

“ Znam da je nakon rata nekada teže negoli u ratu, da je neprijatelj podmukliji da čovjeku, poslije tolikog napora da bi se preživjelo, dođe da se opusti. Ali vi to ne možete. Jer je ime Sarajeva danas svjetlost i nada. Nada da hrabrost i tolerancija mogu pobijediti.”

Kénizé Mourad, spisateljica

559 godina historije grada je 559 godina životnih lekcija svijetlih I mračnih, radosnih I tužnih koje su oblikovale generacije Sarajki I Sarajlija. Naša bogata historija je učinila naše Sarajevo učionicom života, učionicom iz kojih izlaze dobri I loši đaci. Na one dobre smo ponosni  I nikad im nećemo moći iskazati dovoljno zahvalnosti za sve što su učinili,čine I činiće za ovaj grad I njene sugrađane. A oni lošim se moramo zahvaliti što nam nekada I previse bolno I fatalno ukazuju na naše slabosti I propuste.

Ovaj grad u kome možda i nisam bio najsrećniji,
ali u kome je sve moje i u kome uvijek mogu
naći barem nekog od vas koje volim
i reći vam da sam tužan do očajanja.
Ovde zovnem li i topole svoje sugrađanke,
i one čak znače sta je to što me boli.
Jer ovo je grad u kome možda i nisam bio najsrećniji,
ali u kome i kiša kad pada nije prosto kiša.

 Izet Sarajlić

O B A V I J E S T – Odvijanje nastave u periodu do 9.4.2021. godine

Ovim putem Vas obavještavamo da se odgojno-obrazovni proces nastavlja odvijati prema istom modelu do 9.4.2021. godine.

Takmičenja iz nastavnih predmeta se odgađaju na period od 10 dana, o čemu će škole biti detaljno i blagovremeno informisane.

Odluka o organizaciji rada od 26.03. 2021.godine do daljnjeg

02.04. Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Pojam autizam u psihijatriju uvodi E. Bleuer 1911., a autistični poremećaj prvi opisuje američki psihijatar L. Kanner 1943. i naziva ga infantilnim autizmom (zbog simptoma i dobi u kojoj se pojavljuje). 

U osnovi svih teškoća osoba sa poremećajima autističnog spektra su unutrašnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja socijalne interakcije, verbalne i neverbalne komunikacije, mogućnosti imaginacije te senzorne integracije. Naime, djeca sa autizmom vide, čuju i osjećaju, ali te utiske teško sklapaju u smislenu cjelinu, pa se s toga povlače u vlastiti svijet u kojem nalaze sigurnost. Stoga osobe s autizmom imaju poteškoća u izražavanju svojih osjećaja, želja, potreba, sposobnosti i problema s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično. Često se za osobe s autizmom kaže kako su u svom svijetu. 

Osobe s autizmom žive u istom svijetu kao i svi drugi, samo ga doživljavaju na drugačiji način. Pristupa li im se na adekvatan način, moguće je ući u njihov svijet.  Nepravedno ih se smatra agresivnima, a nisu ništa agresivniji od prosječnih ljudi. Osobe s autizmom mogu razviti talent u nekim područjima (muzici, slikarstvu, kiparstvu, matematici, sposobnost pamćenja raznih podataka, određivanje datuma, reproduciranje riječi na nepoznatom jeziku, bez znanja značenja riječi i dr.), te ukoliko imaju izrazitu sposobnost (talent) za jedno područje nazivamo autist-savant. Bliskim osobama itekako znaju pokazati emocije. Stoga postanimo bliski s njima i upoznajmo emocije kroz njihov svijet.