Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26 i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14- Novi prečišćeni tekst i broj 37/14- Ispravka), a u skladu sa čl. 72.,73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17 i 30/19), Vlada Kantona Sarajevo donijela je:

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

http://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/odluka-o-kriterijima-za-prijem-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola-kantona-0