Takmičenje za najbolji literarni rad

Poštovani/a,

obavještavamo Vas da će se tokom mjeseca maja održati Kantonalno takmičenje za najbolji literarni rad.

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici trećeg, četvrtog i petog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Tema na koju će učenici pisati svoj literarni rad je ”Neka čuje Svemir šta želimo mi”.
Pozivamo sve škole da odaberu tri najbolja literarna rada, jedan za III razred, jedan za IV i jedan za V razred. Predlažemo da se izbor najboljih literarnih radova na nivou škola organizira kroz školsko takmičenje

Uslovi takmičenja:

– rad treba biti u proznoj formi
– svi tekstovi treba da budu napisani u MS Word formatu fontom Times New Roman 12, razmak 1,5 cm
– dužina proznog teksta ne smije prelaziti jednu stranu kucanog teksta
– svaki rad treba, pored imena i prezimena učenika, imati i informaciju o osnovnoj školi i razredu koji učenik pohađa, ime i prezime učitelja/učiteljice, te ime općine u kojoj se škola nalazi.
Uz svaki od odabranih radova škola prilikom slanja obavezno prilaže:
izjavu o saglasnosti roditelja/staratelja (izjava se nalazi u prilogu).
Sa radova će organizator takmičenja ukloniti lične podatke učenika i škole, te radu dodijeliti šifru nakon čega će svaki pojedinačni rad biti pod šifrom biti dostavljen Komisiji za odabir najboljih literarnih radova.
Nakon pregleda radova bit će proglašena tri najuspješnija rada.
Najuspješniji učenici će biti nagrađeni prigodnim nagradama.
Radovi koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće biti razmatrani.

Način bodovanja literarnih radova:

1. PISMENO IZRAŽAVANJE:
– Sadržajno oblikovanje teksta – 2 boda
– Kompozicija – oblikovanje teksta u tri dijela – 2 boda
– Razumljivost – jasno i logički oblikovane i izrečene misli – 2 boda

2. PRILAGOĐEN STIL:
– Dobro zapažanje i bogat rječnik, mogućnost poređenja i zaključivanja- 2 boda
– Izražavanje viđenog riječima koje su primjerene tematici, situaciji- 2 boda
– Osoben izbor jezičkih i stilskih sredstava- 2 boda

3. U RADU POSEBNO BODOVATI SLJEDEĆE:
– Bogatstvo ideja i mogućnost oblikovanja misli na zanimljiv način- 2 boda
– Pisanje sadrži elemente slikovitog i maštovitog kazivanja- 2 boda
– Bogatstvo misli i asocijacija, originalnost u upotrebi riječi- 2 boda


Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Ministry for Education

Pozivamo sve zainteresirane učenike da pošalju svoje radove učiteljicama do 06.05.2021.godine. Najuspješniji rad po mišljenju školske komisije će predstavljati našu školu na takmičenju.