Odluka o organizaciji rada od 19.09.2021.godine do daljnjeg