Organizacija rada škole ostaje ista do 03.04.2021.godine

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-11776-2/21, a koji se odnosi na produženje važenja mjera u vezi organizacije odgojno-obrazovnog procesa, do 3. 4. 2021. godine, a koji su određeni Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-8802-1/21, od 11. 3. 2021. i broj 02-04-9347-1/21 od 15. 3. 2021 godine.
Odgojno-obrazovni rad se nastavlja u skladu sa ranijim Uputstvom na period do 03.04.2021.godine.

U prilogu Zaključak Vlade Kantona Sarajevo