Interna evaulacija znanja učenika i eksterna procjena znanja učenika se neće realizovati

Zbog epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, u školskoj 2020/2021.godini neće biti provedena interna evaulacija znanja učenika i eksterna procjena znanja učenika osnovnih škola koje su propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju,

Oovim putem Vas informišemo o Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, prema kojem se prihvata Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, o nemogućnosti realizacije interne evaluacije znanja učenika osnovnih i srednjih škola i provođenja eksterne procjene znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 i trenutnog odvijanja nastave.

Također se koristimo prilikom da Vas obavijestimo da će se odluka o realizaciji eksterne mature donijeti u najskorije vrijeme, te da ćete o istoj biti blagovremeno obaviješteni.