Obavještenje – zaštitne maske I – V razred

U skladu sa Izmjenom Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo koje je donijelo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje od 15.02.2021.godine učenici od I do V razreda nisu obavezni nositi zaštitne maske za vrijeme nastave u učionicama. Zaštitne maske za učenike I -V razreda su obavezne u školskom dvorištu, prilikom ulaska u školu i kretanja kroz školu i školske hodnike.