Produženi boravak

Produženi boravak
Naša škola organizira rad produženog boravka sa prosječnim grupama od 15 učenika po grupi. Pri organizaciji rada produženog boravka potrebno je ispoštovati isti kriteriji socijalne distance od 1,5 metara između učenika. Učenici sa teškoćama mogu produženi boravak pohađati u pratnji asistenta. U produženom boravku učenici ne nose maske, izuzev kada se kreću po školi.
Škole koje raspolažu većim prostorima u kojima je moguće održavati socijalnu distancu od minimalnih 1,5 metara uz redovno provjetravanje i dezinfekciju prostorija, mogu u istim uključiti i veći broj učenika u grupe produženog boravka, ali ne veći od pedagoškog maksimuma broja učenika (26 učenika).
U radu produženog boravka pored aktivnosti vezanih za nastavu i ispunjavanje obaveza učenika propisanih programom rada produženog boravka intencija je da se uvede više aktivnosti koje podrazumijevaju češći boravak učenika na svježem vazduhu kada su vremenski uslovi i čistoča zraka optimalni.
Korisnici usluga produženog boravka potpisuju ugovor sa školom o pravima i obavezama. Cijena usluge produženog boravka je 200,00 KM. Nema opcija poludnevnog i skraćenog boravka učenika u produženom boravku.
Produženi boravak počinje sa radom od 01.02.2021.godine, a učenici u prostorije produženog boravka mogu pristupiti već od 7 sati i 45 minuta. Produženi boravak radi do 17 sati.