Instrukcija o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola i primjenu Pravilnika o neopravdanom izostajanju učenika sa nastave