Književna čajanka

Obilježavamo mjesec knjige mnogim aktivnostima za naše učenike koji radu učestvuju i razvijaju ljubav prema knjizi i lijepoj riječi. U ovoj sedmici realizujemo “Književnu čajanku”, a danas smo čitali lijepe pjesmice. Sutra već slijede nove aktivnosti. Spajamo ugodno sa korisnim. Lijepa riječ