Krizni plan Covid-19

U skladu sa novim naredbama, instrukcijama, preporukama i smjernicama Kriznog štba Ministarstva zdravstva F BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo školski Krizni plan će se mjenjati kontinuirano.