Aktivnosti u produženom boravku

U produženom boravku naše škole uvijek je veoma dinamično sa puno zanimljivih sadržaja. Pored redovnih obaveza vezano za učenje i ponavljanje, realizuju se i različite sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti. Bibliotekar naše škole Edina Dervić Šebo je posjetila produženi boravak i održala radionicu o važnosti čitanja i značaju knjige uopće. Poseban dio ove radionice je posvećen dječijem bontonu i pravilima ponašanja, posebno pravilima ponašanja u biblioteci i u učionicama za vrijeme čitanja. Pored ove radionice, učenici su kad god to dozvole vremenski uslovi na svježem zraku. Školsko dvorište i ciciban park su mjesta sportsko-rekreativnih aktivnosti učenika. Budući da zbog epidemiološke situacije imamo dvije grupe učenika koji svoje aktivnosti reaizuju odvojeno mudre glavice su se dosjetile kako da ipak budu zajedno u igri pa makar i na kratko vrijeme. Ograda ciciban parka je poslužila kao mreža za odbojku. U svijetu postoji jedno carstvo….