Dječiji bonton

Edukativni priručnik za djecu i odrasle “Dječiji bonton” autorica Mevlide Serdarević i Aide Abdulović je doživio promociju prošle godine u našoj školi. Riječ je o priručniku koji je naišao na odobravanje roditelja, nastavnika, pedagoga i svih onih koji su uspjeli da ga vide i upoznaju se sa sadržajem. Uz podršku Načelnika Općine Centar prof.dr. Ajnadžić Nedžada i Službe za društvene djelatnosti obezbjeđena su sredstva i štampan je malo veći tiraž. Želja nam je bila da učenici, nastavnici i roditelji učenika iz drugih škola dobiju priliku da pročitaju, uče i primjenjuju naučeno iz “Dječijeg bontona”. Upriličena je promocije za direktore osnovnih škola Općine Centar i Službe za društvene djelatnosti i tom prilikom podjeljeno je po 40 primjeraka priručnika za biblioteke škole. Naša Aida Abdulović je predstavila “Dječiji bonton” i prenijela pozdrave naše drage Mevlide Serdarević koja je bila spriječena da nam se pridruži. Hvala Općini Centar, Načelniku prof.dr. Ajnadžić Nedžadu, pomoćnici Fazlić Jasmini i predstavnicama Službe za društvene djelatnosti. Najljepši ukras svakog djeteta i odraslih je osmijeh i lijepo ponašanje. Lijepa riječ…