RASPORED ZVONJENJA 14.09.2020. – 09.10.2020.GODINE

ULAZAK U ŠKOLU 7 SATI I 50 MINUTA

I ČAS8,00 – 8,30  
II ČAS8,35 – 9,05  
III ČAS9,10 – 9,40  
IV ČAS9,45 – 10,15  
V ČAS10,20 – 10,50  
V ČAS10,55 – 11,25  

Dnevni termini konsultativne nastave (konsultativni sastanci) za učenike koji su online okruženju realiziraju se prema utvrđenim rasporedima časova odjeljenja za taj dan u trajanju od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici. Konsultativna sastanci se realiziraju u terminu od 12 do 13,30 sati.

Termini konsultacija:

I ČAS12,00 – 12,15  
II ČAS12,15 – 12,30  
III ČAS12,30 – 12,45  
IV ČAS12,45 – 13,00  
V ČAS13,00 – 13,15  
V ČAS13,15 – 13,30