Informacija o početku školske 2020/2021. godine

bavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu o početku školske 2020/2021. godine i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.
U prilogu pomenute Naredbe dato je i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini kao i Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima.

Želimo Vam uspješan i sretan početak nove školske godine!

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-pocetku-skolske-20202021-godine

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/metodologija-2020.pdf”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/uputstvo-.pdf”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/08/naredba_skolska_2020-2021.pdf”]