Informacija o početku nastave u našoj školi

Dragi učenici, poštovani roditelji učenika ovim putem Vas želimo obavjestiti da nova školska godina počinje u utorak 01.09.2020.godine.

Prijem prvačića je 01.09.2020.godine u 11 sati i 30 minuta u dvorištu škole ( u slučaju kiše prijem prvačića će biti organizovan u fiskulturnoj sali škole).

U utorak 01.09.2020.godine učenici svih ostalih odjeljenja će putem platforme Office365 i svojih grupa u aplikaciji Teams održati online uvodni čas sa razrednicama gdje će dobiti raspored i uputstva za rad, te ostale preporuke.

U utorak 01.09.2020.godine u muzičkoj sali škole sa početkom u 14 sati biće održan susret učenika šestog razreda sa razrednicom i predmetnim nastavnicima zbog upoznavanja i dogovora o radu. Učenici šestog razreda za ovaj susret i ulazak u školu moraju imati maske i poštovati  fizičku distancu. Dolazak roditelja se ne preporučuje i neće biti dozvoljen ulaza u školu shodno preporukama.

U srijedu 02.09.2020.godine u 8,00 sati počinje nastava u školi za učenike od prvog do petog razreda, Nastava se realizuje po skraćenom rasporedu, časovi traju po 30 minuta a mali odmori po 5 minuta.  Učenici prvog razreda će nastavu pohađati u dvije grupe zbog brojnosti. prva grupa od 8,00 sati i druga grupa od 10 sati.

Ulazak u školi počinje u 7 sati i 50 minuta. Učenici zauzimaju pozicije u školskom dorištu i u pratnji učiteljica ulaze u školu uz poštivanje svih propisanih mjera. Molimo učenike da poštuju upute radnika škole, kao i upute svojih roditelja. Ulazak roditelja u školu nije moguć. Sva komunikacija roditelja učenika i škole ( učitelja, nastavnika, razrednika, uprave škole) odvija se elektronskim putem..

Za učenike predmetne nastave od VI do IX razreda 02.09.2020.godine počinje online nastava po rasporedu s tim da časovim traju po 30 minuta, mali odmori po 5 minuta a poslije trećeg časa ide veliki odmor u trajanju od 20 minuta.

Produženi boravak u školi će početi raditi 02.09.2020.godine. Zbog poštivanja propisanih mjera, preporuka i naredbi a vezano za organizaciju rada molimo roditelje čije će dijete koristiti usluge produženog boravka da izvrše prijavu i potvrde pohađanje produženog bravka sa tačno navedenim datumom početka korištenja usluga. Ova informacija nam je potrebna zbog obezbjeđivanja prostornih, kadrovskih i materijalnih uslova ( nabavka hrane). Prijave izvršiti na e-mail:

produzeniboravak2020@osvs.edu.ba

Roditelji preuzimaju djecu iz produženog boravka javljanjem voditeljici produženog boravka putem video interfona, nakon toga će spremljeno dijete sa stvari izaći iz škole.

Molimo učenike, roditelje i staratelje učenika da poštuju propisna uputstva i daju svoj doprinos početku nastave.

Sve nove informacije, preporuke i izmjene u organizaciji rada ćemo javno objavljivati na web stranici škole, te na profilu i stranici na društvenoj mreži Facebook. Sve informacije možete dobiti na kontakt telefone i e-mail adrese škole.

Napominjemo da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade nakon dvije sedmice napraviti analizu rada i donijeti nove naredbe i  preporuke o radu.

Nosite masku, držite fizičku distancu, jedite zdravo i čuvajte se.

Na kraju, djeca će pobjediti . 😉

Sretan nam početak nove školske godine