Školski kalendar

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2020/2021. godinu.

nastavni kalendar 20-21
prilog kalendaru
Popratni akt za školski kalendar