Školski kalendar

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2020/2021. godinu.

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/07/nastavni-kalendar-20-21-.pdf” title=”nastavni kalendar 20-21″] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/07/prilog-kalendaru.pdf” title=”prilog kalendaru”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/07/Popratni-akt-za-školski-kalendar.pdf” title=”Popratni akt za školski kalendar”]