DRUGI K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020./2021. godini.

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17 i 30/19) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

DRUGI K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020./2021. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2020./2021. godini traje od 25. juna do 29. juna 2020. godine. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole polažu prijemni ispit, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.
Kandidati koji konkurišu u ostale srednje škole ne polažu prijemni ispit.
Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u umjetničke škole objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici tih škola.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/06/drugi_konkurs_za_objavu.pdf”]