Porodica u izolaciji

PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE
Poštovani roditelji,
zbog novonastale situacije izazvane pojavom korona virusa Covid-19 nažalost nismo u mogućnosti direktnim prisustvom održati planiranu edukaciju na temu „Porodica u izolaciji“. S tim u vezi, KJU „Porodično savjetovalište“ u saradnji sa osnovnim školama dogovorila je da se pomenuta edukacija održi online. Cilj ove online edukacije predstavlja unapređenje i jačanje roditeljskih kompetencija, te nastojanje KJU “Porodično savjetovalište” da još više i konkretnije bude na usluzi svim porodicama u pružanju psihosocijalne podrške kako bi se lakše nosili s izazovima izolacije u kojoj smo se kao društvo našli. Navedena online edukacija biti će realizovana na način da ćete putem emaila zaprimiti kompletan materijal tj. audio video prezentaciju pod nazivom „Porodica u izolaciji“, te link na online evaluacioni upitnik https://forms.gle/Cv2MaLmAi7Y4Cyjg7 na koji trebate dati svoj osvrt, a koji je značajan zbog unapređenja i kvalitete budućeg izvođenja
aktivnosti KJU “Porodično savjetovalište.”
P.S. link online evaluacionog upitnika
(https://forms.gle/Cv2MaLmAi7Y4Cyjg7)
Srdačan pozdrav,
KJU „Porodično savjetovalište“