Obavještenje za korisnike usluga produženog boravka

Poštovani korisnici usluga produženog boravka naše škole,

U skladu sa  Naredbom štaba Civilne zaštite usluge produženog boravka u osnovnim školama su obustavile rad zaključno sa 13.03.2020.godine. Tako je i naša škola pružala usluge produženog boravka do 13.03.2020.godine.

S obzirom na okolnosti želimo Vas obavjestiti slijedeće:

Cijena usluga produženog boravka za mjesec mart je 80,00 KM.

Roditelji učenika korisnika usluga  koji su uplatili cijeli iznos imaju dvije mogućnosti, i to:

a) da uplaćeni novac ( razlika – 120,00 KM) bude pretplata ukoliko žele nastaviti koristiti usluge produženog boravka od septembra 2020.godie

b) da im uplaćena razlika novca bude vraćena ( 120,00 KM)

Želimo napomenuti da zbog tehničkih procedura trezorskog poslovanja i trenutnog neostvarivanja vlastitih sredstava škole novac može biti vraćen tek početkom nove školske godine ( ukoliko sve bude u redu po pitanju emidemiološke situacije i  rada škole).

Molimo vas za razumjevanje, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati školu.