Praznik rada

U skladu sa Školskim kalendarom koji je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a vezano za obilježavanje Praznika rada online nastava se neće realizovati u petak 01.05.2020.godine.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).
Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.
Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

Nastava se redovno nastavlja u online formi u ponedjeljak 04.05.2020.godine.
Koristimo se prilikom da svim učenicima, roditeljima učenik, radnicima škole, svim radnicima i građanima naše domovine uputimo srdačne čestitke u povodu Praznika rada sa željama za dobro zdravlje i porodičnu sreću, te lični i poslovni uspjeh. Molimo Vas da se pridržavate mjera koje su propisali Krizni štabovi vezano za koronavirus. Strpite se i ovo će proći.