Eko logo škole

Naša škola već izvjestan period aktivno radi na sticanju licence programa “EKO_ŠKOLE” – najveći međunarodni licencirani program za obrazovne ustanove za edukaciju mladih o životnoj sredini/okolišu kojeg je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš a koordinira ovlašteni operater Munja inkubator u BiH. Naša škola je je u statusu kandidata i prolazi korake previđene programom. Jedan o koraka je i kreiranje Eko loga škole. U skladu sa ovim programskim korakom raspisujemo likovni konkurs za učenike naše škole (mogu učestvovat i budući prvačići) na temu: “Eko logo škole”.Radovi mogu biti u klasičnoj likovnoj formi ali i u elektronskoj formi. Radove učenici mogu dostaviti učiteljicama, razrednicama , nastavnici likovne kulture,nastavnici tehničke kulture, nastavniku informatike i direktoru škole preko online platforme ili na neku od e-mail adresa škole. Za najbolje radove predviđene diplome i simpatične nagrade. Konkurs je otvoren do 08.05.2020.godine. Očekujemo Vaše radove…