Veliko hvala komaniji Securitas BH d.o.o.

Kompanija Securitas BH d.o.o. Sarajevo je donirala pet repariranih računara sa licenciranim softverom i novim monitorima i periferijom učenicima naše škole u trajno vlasništvo. Riječ je o veoma dobroj opremi koja će biti od koristi našim učenicima Računari su isporučeni na adrese učenika. Predstavnici kompanije su naglasili da je ovo njihov mali doprinos da učenici lakše sudjeluju i učestvuju na online nastavi u ovoj kriznoj situaciji. Direktor škole Pirić Meho je naglasio da ovo nije mala već velika pomoć učenicima i školi. Računari i oprema su isporučeni na adrese učenika.
Ovim putem se zahvaljujemo kompaniji Securitas BH d.o.o. Sarajevo i direktoru Hukić Edinu, a posebne zahvale gdji Gogić Danieli i Čengić Emiru koji su sa direktorom škole uručili opremu učenicima.