Satnica od 6.4.2020. godine

Satnica od 6.4.2020. godine – prva smjena
1.čas  9:00 – 9:30
mali odmor 5 minuta
2.čas  9:35 – 10:05
mali odmor 5 minuta
3.čas  10:10 – 10:40
veliki odmor 10 minuta
4.čas 10:50 – 11:20
mali odmor 5 minuta
5.čas  11:25 – 11:55
mali odmor 5 minuta
6.čas 12:00 – 12:30

Ostali detalji će biti precizirani Odlukom koja će biti objavljena u ponedjeljak 06.04.2020.godine