Općina Centar izradila podstranicu sa podacima o mjerama i aktivnostima poduzetim u borbi protiv koronavirusa

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u više navrata je naglašavao značaj poštivanja mjera koje su izrečene, a u cilju borbe protiv širenja koronavirusa.

Općina Centar se kao odgovorna lokalna zajednica odmah po pojavljivanju prvog slučaja zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini uključila u borbu protiv širenja zaraze i sve svoje kapacitete stavila na raspolaganje za ove svrhe.

Između ostalog formiran je i tim koji je izričito zadužen za pitanje prevencije širenja koronavirusa i pomoći našim sugrađanima, a u Općini Centar su redovno održavani sastanci na ovu temu.

Općina je urgentno rješavala sve pristigle zahtjeve kada je u pitanju pomoć zdravstvenim institucijama, ali i ugroženim kategorijama stanovništva, a na općinskoj web stranici je pokrenuta i podstranica na kojoj se mogu pronaći svi važniji podaci u vezi mjera i onoga što je ova lokalna zajednica uradila u vezi sprečavanja širenja zaraze.

Svi podaci o mjerama i aktivnostima u vezi borbe protiv koronavirusa, kao i brojevi na koji se građani mogu obratiti za pomoć dostupni su na sljedećem linkovima:

 

http://www.centar.ba/stranica/-ostanikuci

http://www.centar.ba/stranica/punktovi-za-pomoc