NOVE ODLUKE I ZAKLJUČCI U VEZI BORBE SA KORONAVIRUSOM

Angažovana služba za transport i dodatni volonteri za pomoć građanima

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja koronavirusa načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je, pored niza mjera koje je poduzela ova lokalna zajednica u prethodnom periodu, u utorak 24. marta 2020. godine donio i sljedeće odluke i zaključke:

U skladu sa ranije potpisanim ugovorom sa Udruženjem „Sarajevo-taxi“ Općina Centar je formirala Službu za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva koja je regulirana odredbama federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju stvaranja uslova da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće, na bilo kojem dijelu područja općine Centar, može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Na ovaj način, dio članova Udruženja „Sarajevo-taxi“ će, u skladu sa odlukama rukovodstva ovog udruženja, biti na raspolaganju koordinacionom tijelu Općine Centar i u slučaju potrebe biće uključeni u transport stanovništva kojem bude neophodno.

Pored toga, načelnik Ajnadžić je uputio apel građanima koji žele da se volonterski uključe u pomoć svima kojima je neophodno da se prijave i angažuju u podjeli pomoći koju je Općina Centar obezbijedila za najugroženije stanovnike, te kupovinu lijekova i potrepština za sugrađane kojima je zabranjen izlazak iz domova.

Svi koji žele da se uključe u akciju distribucije pomoći i nabavke potrepština mogu se prijaviti na mail jasmina.fazlic@centar.ba

Ovim putem želimo još jednom da upoznamo javnost da je Općina Centar obezbijedila pomoć za socijalno najugroženije penzionere. Penzioneri koji su materijalno situirani, a koji zbog mjera zabrane kretanja i zdravstvenog stanja ne mogu izlaziti iz svojih domova, mogu se obratiti na navedene brojeve telefona i zatražiti da volonteri za njihova sredstva obave neophodne kupovine i nabavke.

Pored brojeva telefona na koji se građani mogu obratiti (033-860-106, 061-229-710, 060-315-4395 i 062-104-010), od sutra će na teniskim terenima na Koševu biti stacionar gdje će uposlenici Centra za sport i rekreaciju i Centra kulture i mladih Općine Centar na brojev telefona 062-022-032 primati zahtjeve za pomoć.

Ovim putem apelujemo građane da sve zahtjeve koje imaju upute u terminu od 8 do 16, kako bi se bilo koja vrsta dostave završila prije 18 sati kada je na snazi zabrana kretanja u Kantonu Sarajevo.

Načelnik Ajnadžić je s ciljem pomoći socijalno ugroženim u dogovoru sa Zilhom Šeta, upraviteljicom Narodne kuhinje stavio na raspolaganje punkt u općini Centar u kojem će, ukoliko se ukaže potreba, biti pripremana i distribuirana hrana.

Preuzeto sa stranice Općine Centar