Privremena odluka – obustava prmjene Kalendara pisanih radova

U skladu sa aktuelnom situacijom direktor škole je donio privremenu odluku o obustavi primjene i realizacije Odluke o usvajanju kalendara pisanih provjera znanja u drugom polugodištu školske 2019/2020.godine