Apel građanima i pravnim licima da ne iznose kabasti otpad

U skladu sa zaključcima sjednice koordinacionog tijela Općine Centar, održane u nedjelju 22. marta 2020. godine, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić upućuje apel svim građanima i pravnim licima da u ovoj izuzetno teškoj situaciji za funkcioniranje ukupnog života u gradu, a imajući u vidu i potrebe očuvanja komunalne higijene na što je moguće većem nivou, ne iznose kabasti otpad iz svojih kuća, stanova i poslovnih objekata i ne doprinose stvaranju deponija ispred zgrada, na trgovima, ulicama i javnim površinama.

Na taj način svaki pojedinac će doprinijeti da se ne stvaraju novi nepotrebni uslovi za širenje koronavirusa.