Priručnik za nastavnike i učenike za upotrebu i rad na online platformi Microsoft Office 365

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavlja Priručnik za nastavnike i Priručnik za učenike za korištenje i rad na platformi Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole koje imaju implementiranu istu, a koje je pripremila Radna grupa za podršku i nadzor realizacije „Online praksa“ u Kantonu Sarajevo.

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/03/Office-365-Priručnik-za-nastavnike.pdf” title=”Office 365 – Priručnik za nastavnike”] [pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/03/Office-365-Priručnik-za-učenike.pdf” title=”Office 365 – Priručnik za učenike”]