Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

[pdf-embedder url=”http://osvs.edu.ba/wp-content/uploads/2020/02/Izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-radu-februar-20-1.pdf” title=”Izmjene i dopune Pravilnika o radu februar 20″][